Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Tel: (+420) 476 137 111, e-mail: sstmost@sstmost.cz

 

p PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

Home

Kde nás najdete

Ke stažení

Kontakty

ŠKOLA

STUDIUM

PRO ŽÁKY A RODIČE

SPORTOVNÍ AREÁL

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY

OSTATNÍ ČINNOSTI

Profil

Základní informace

Školská rada

Spolupráce se ZŠ

My a ostatní školy

Pedagog mimo školu

Školní řád

 

ZÁBAVA

JÍZDNÍ ŘÁD MHD

VLAKY-AUTOBUSY

ŠKOLA > SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI

S cílem co nejvíce přiblížit žákům základních škol život na střední škole, spolupracuje naše škola s několika základními školami z Mostu. Žáci ze 6., 7., 8. a 9 tříd se zúčastňují odborného výcviku společně s našimi žáky, kteří plní funkci jejich "spolupracovníků", současně i "poradců", a absolvují výukový proces pod odborným vedením našich učitelů odborného výcviku v rámci jejich předmětu "pracovní činnosti" dle plánů. Se speciální školou v Mostě je naše spolupráce zaměřena na polytechnickou výuku žáků. Týká se především práce se dřevem a kovem.

6. třídy

 • Úvodní hodina - řád školní dílny, bezpečnost práce

 • Technické kreslení - druhy čar, kótování, zobrazení jedním průmětem

 • Krabička s víčkem - rozpis, technický výkres, příprava materiálu

 • Dřevo - řezivo: pěstování a těžba dřeva, jeho zpracování, druhy řeziva, měkké a tvrdé dřevo, jeho struktura, vzorkovnice dřeva

 • Krabička s víčkem - zhotovení dna, rozměření bodů pro hřebíky, kompletace krabičky

 • Krabička s víčkem: řezání, pilování a broušení jednotlivých dílů víčka. Kompletace víčka - lepení

 • Krabička s víčkem - dokončení kompletace víčka a držátka. Povrchová úprava

 • Tepelná podložka: rozpis výrobku - technický výkres jednoho prvku

 • Tepelná podložka: řezání jednotlivých dílů, zapisování konců, rozměření zářezů, zhotovení, práce s dlátem, poučení o práci s dlátem, bezpečnost práce

 • Tepelná podložka: přesné zapilování zářezů, kompletace podložky, přebroušení celého výrobku

 • Práce s dlátem - vysekávání otvoru drážky

7. třídy

 • Měření, orýsování, řezání, pilování, práce s dlátem - technické kreslení - opakování

 • Technické kreslení - zobrazení řezu. Práce s dlátem - vysekání otvoru

 • Konstrukční spoj - přeplátování - rohové, křížové. Technický výkres - konstrukce spoje

 • Rám - rohové přeplátování

 • Rám - dokončení

 • Maketa letadla - zhotovení šablon. Konstrukční spoj - čepování. Maketa zhotovení křídel

 • Maketa zhotovení křídel

 • Maketa zhotovení trupu

 • Kompletace makety - lepení. Příprava na povrchovou úpravu

 • Maketa - povrchová úprava - kamufláž

 • Plasty - dělení, použití, zpracování. Nářadí pro opracování, tvarování teplem

 • Plasty - stojánek na tužky - technický výkres. Stojánek - zhotovení výrobku, vrtání

 • Plasty - lžíce na boty - technický výkres, příprava materiálu. Lžíce na boty - tvarování teplem

8. třídy

 • Úvodní hodina - zásady bezpečnosti práce. el.energie, její výroba, základní jednotky, el. spotřebiče, stejnosměrný a střídavý proud

 • Rozvod el. energie, transformace proudu, VVN, VN, NN, MN 220/380 V. Barevné značení vodičů první pomoc při úrazu el. proudem

 • Opakování - základní jednotky, PP, značení vodičů. Tabulka elektrotechnických značek, tabulka spínačů

 • Opakování - elektroznačky, domovní přípojka, el. obvody a jejich jištění. Pojistka, jistič

 • Elektroschémata - jejich kreslení. Zapojení zásuvky, vypínače, zapojení přes montážní krabici či věneček. Práce se stavebnicí

 • Dřevo - opakování - řezivo - struktura dřeva. Práce s hoblíkem - seřízení hoblíku. Hoblování ukazovátka

 • Ukazovátko - dokončení, broušení, nátěr

 • Technické kreslení - pravoúhlé promítání. Držák lana - rozpis a technický výkres

 • Zhotovení držáku dle rozpisu a technického výkresu

 • Zásobník na spojovací materiál - rozpis a technický výkres. Konstrukční spoj, kolíkování a příprava materiálu

 • Zásobník - řezání bočnic, vrtání otvorů pro kolíkování, řezání dna

 • Zásobník - řezání přepážek, přebroušení dílů, kompletace výrobku.

 • Polička na květiny - rozpis a technický výkres. Řezání dílů

 • Polička - řezání dílů, vrtání otvorů pro kolíky, kompletace, povrchová úprava

 • Práce s kovem, nářadí na kov, orýsování kovů. Technický výkres rozvinutého pláště krabičky. Rýsování krabičky na plech

 • Vystříhání rozvinutého pláště krabičky - ohýbání. Měření posuvným měřítkem

 • Opakování - používání posuvného měřítka. Vnitřní a vnější závit

9. třídy

 • Výroba držáku lana - příprava materiálu, zhotovení výrobku

 • Stolička - rozpis, TV, detaily. Nohy - orýsování otvorů pro čepy, dlabání otvorů pro čepy

 • Stolička - nohy - dlabání otvorů pro čepy. Boční prkna - čepy, sesazení, lepení

 • Stolička - sedátko - řezání, sesazení a zaoblení

 • Stolička - kompletace a 1. nátěr, přebroušení a 2. nátěr

 • Kryt topení - oprava krytu - výroba nového dílu

 • Kryt topení - kompletace krytu, přebroušení a 1. nátěr, přebroušení a 2. nátěr

 • Krmítko pro ptáky - technický výkres a příprava materiálu

 • Krmítko pro ptáky - řezání jednotlivých dílů, opracování povrchu

 • Krmítko pro ptáky - kompletace, povrchová úprava

 • Oprava školních lavic

Spolupráce se Speciální školou a polytechnická výuka

Již od podzimu roku 2005 spolupracuje naše škola se Speciální školou J. Palacha v Mostě v rámci polytechnické výuky. Praktické činnosti jsou zaměřeny na práci se dřevem a kovem a probíhají ve dvou částech - od října do ledna a od února do června.


t ZPĚT

p NAHORU

 

t ZPĚT

p NAHORU

Najdete nás také zde >> stredniskoly.eu   stredniskoly.cz   infoabsolvent.cz


Copyright © 2006-2014 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 03.01.2014 11:49:10