Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Tel: (+420) 476 137 111, e-mail: sstmost@sstmost.cz

 

p PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

Home

Kde nás najdete

Ke stažení

Kontakty

ŠKOLA

STUDIUM

PRO ŽÁKY A RODIČE

SPORTOVNÍ AREÁL

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY

OSTATNÍ ČINNOSTI

Profil

Základní informace

Školská rada

Spolupráce se ZŠ

My a ostatní školy

Pedagog mimo školu

Školní řád

 

ZÁBAVA

JÍZDNÍ ŘÁD MHD

VLAKY-AUTOBUSY

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád je vydán v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a ukončování vzdělání v konzervatoři absolutoriem ve znění jejich pozdějších předpisů, a po schválení Školskou radou.

Právo nahlížet do školního řádu, nebo si jej přečíst, má každá osoba.

Školní řád upravuje pravidla výchovně vzdělávací činnosti ve všech formách studia, práva a povinnosti žáků, zejména vztahy mezi žáky a pedagogickými pracovníky, hodnocení žáků ve vzdělávání, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, zacházení s majetkem a zásady ochrany žáků před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.


Školní řád  23/2014 č.j 10/14

Školní řád  SST příloha


t ZPĚT

p NAHORU

 

t ZPĚT

p NAHORU

Najdete nás také zde >> stredniskoly.eu   stredniskoly.cz   infoabsolvent.cz


Copyright © 2006-2014 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 20.06.2014 11:33:36