Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Tel: (+420) 476 137 111, e-mail: sstmost@sstmost.cz

 

p PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

Home

Kde nás najdete

Ke stažení

Kontakty

ŠKOLA

STUDIUM

PRO ŽÁKY A RODIČE

SPORTOVNÍ AREÁL

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY

OSTATNÍ ČINNOSTI

Profil

Základní informace

Školská rada

Spolupráce se ZŠ

My a ostatní školy

Pedagog mimo školu

Školní řád

 

ZÁBAVA

JÍZDNÍ ŘÁD MHD

VLAKY-AUTOBUSY

ŠKOLA > ŠKOLSKÁ RADA

Složení školské rady SŠT Most

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů

Zástupci pedagogických pracovníků

Zástupci zřizovatele
[ Ústecký kraj ]

Aleš Cikánek
Mgr. Miroslava Kindlová
(místopředseda)
Vladimír Porada

Ing. Blažej Grznár (předseda školské rady)
Mgr. Jiřina Rychtářová
Ing. Renata Zemánková

Ing. Martina Francírková
PhDr. Václav Hofmann
Ing. Václav Zahradníček

Zápis 21.10.2015

Usnesení 11.2.2014
Zápis 11.2.2014

Usnesení 23.9.2013
Zápis 23.9.2013
 

 


Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školská rada

- se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

- schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

- se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,

- se vyjadřuje k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


Dokumenty:

Zápis z jednání školské rady 20.11.2012

Usnesení z 20.11.2012

Zápis z jednání ŠR ze dne 14.01.2013


t ZPĚT

p NAHORU

 

t ZPĚT

p NAHORU

Najdete nás také zde >> stredniskoly.eu   stredniskoly.cz   infoabsolvent.cz


Copyright © 2006-2014 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 20.11.2015 10:16:59