Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Tel: (+420) 476 137 111, e-mail: sstmost@sstmost.cz

 

p PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

Home

Kde nás najdete

Ke stažení

Kontakty

ŠKOLA

STUDIUM

PRO ŽÁKY A RODIČE

SPORTOVNÍ AREÁL

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY

OSTATNÍ ČINNOSTI

Obory s výučním listem

Obory s maturitní zkouškou

Dálkové studium

Přijímací řízení

Maturitní zkoušky

Závěrečné zkoušky

Ročníkové zkoušky

 

ZÁBAVA

JÍZDNÍ ŘÁD MHD

VLAKY-AUTOBUSY

STUDIUM > MATURITNÍ ZKOUŠKY

Informace k maturitám zajišťuje a kontaktní osobou k MZ je:
 Mgr. Jiřina Rychtářová, rychtarova.jirina@sstmost.cz, tel. 476 137 356

 

Pravidelně sledujte webové stránky školy, najdete zde jakékoliv změny a další podstatné informace.

Nezapomeňte napsat svou emailovou adresu do Bakaláře!!!

 

Důležité:

 

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/15
Čtvrtek 17.září 2015,třída PM 4,učebna 349
                 
                 
PM 4 Anglický jazyk Český jazyk a literatura Peněžní provoz Ekonomika a právo
Zkoušející Ing.Zemánková Zkoušející Mgr.Uhlířová Zkoušející Ing.P.Brabec Zkoušející Bc.M.Dvořáčková
Přísedící Mgr.Polata Přísedící A.Rothanzl Přísedící Ing.I.Pátková Přísedící Ing.I.Pátková
Žák Příprava Zkouška Příprava Zkouška Příprava Zkouška Příprava Zkouška
Gajdicová Lada 8:00 8:20 9:20 9:40 10:20 10:35 11:05 11:20
Landová Kateřina 8:20 8:40 9:40 10:00 10:35 10:50 11:20 11:35
Šalandová Dana x x X X 10:50 11:05 X X
Drábková Lenka 8:40 9:00 X X X X X X
Jetelová Ivana 9:00 9:20 X X X X X X
  x x X X X X X X

 

 

 

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014
Čtvrtek 17.9.2015, učebna č. 485 - BP4A,BP4B,BP4C
                 
BP4A
 
Český jazyk a literatura Anglický jazyk Právo Kriminalistika
Zkoušející Mgr.Procházková Zkoušející Ing. Renáta Zemánková Zkoušející JUDr.J.Strolený Zkoušející Ing. Jan Novak
Přísedící Mgr.L. Mašková Přísedící Mgr.Aleš Polata Přísedící JUDr.Ladislav Loun Přísedící JUDr.J.Strolený
Žák Příprava Zkouška Příprava Zkouška Příprava Zkouška Příprava Zkouška
Pavlíčková Sabina 7:30 7:50 X X 11:50 12:05 12:35 12:50
Bicková Aneta 7:50 8:10 X X X X X X
Chmelíková Markéta 8:10 8:30 X X X X X X
Jaklová Denisa X X 10:30 10:50 X X X X
  X X X X X X X X
  X X X X X X X X
                 
BP4B
 
Český jazyk a literatura     Právo  
Zkoušející Mgr.L.Mašková Zkoušející   Zkoušející   Zkoušející  
Přísedící Mgr.Procházková Přísedící   Přísedící   Přísedící  
Žák Příprava Zkouška Příprava Zkouška Příprava Zkouška Příprava Zkouška
Nováková Veronika 8:30 8::50 10:50 11:10 12:05 12:20 12:50 13:05
SchüllerováDom. 8::50 9:10 11:10 11:30 12:20 12:35 13:05 13:20
Černá Šárka 9:10 9:30 X X X X X X
Dunko David 9:30 9:50 X X X X X X
Kučera Tomáš 9:50 10:10 X X X X X X
                 
BP 4C Český jazyk a literatura      
Zkoušející Mgr.Procházková            
Přísedící Mgr.L.Mašková            
Žák Příprava Zkouška            
Koubková Lucie 10:10 10:30 X X X X X X
Krabec Michal X X X X X X 13:20 13:35
Šantora Daniel X X X X X X 13:35 13:50
Koma Petr(2014)     11:30 11:50 X X X X

 

 

 

 

 

 

TERMÍNY OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2015

Třída

Státní

Písemné/praktické

Ústní

Všechny třídy

1. - 7. 9. 2015

8. - 10. 9. 2015

14. - 18. 9. 2015

 

 

Důležité:

„Žáci, kteří neuspěli z jakékoli části MZ ,popř. nemají ukončený 4.ročník a opravné zkoušky konají v srpnu, se dostaví do školy ve dnech

18.-24.6.2015 do kabinetu č.604 k vyplnění přihlášky na Podzim 2015! Pokud přihlášku nevyplní, nemohou  být k MZ v září připuštěni.

   Žáci, kteří konali DT či PP, se od 15.6.2015 přihlásí na vpz.cermat.cz a pomocí autentizačního kódu(uveden na výpisu přihlášky) si zažádají o zaslání Protokolu o výsledcích společné části MZ. V tomto protokolu bude uveden počet získaných procent, ale také percentil(úspěšnost žáka v celorepublikovém porovnání maturujících žáků). Rychtářová“

 

 

Termín Maturitní zkoušky – školní rok  2014/2015.... Zde

 

Důležité:

  „DT a PP se konají dle jednotného systému zadávání(viz. Příloha) od 4.5. do 11.5.2015. Byly Vám rozeslány pozvánky na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Dostavte se včas, rozpisy učeben a rozmístění žáků v učebnách budou od 30.4.2015 na nástěnce ve vchodu do školy. Povolené pomůcky(matematicko-fyzikální tabulky nebo slovníky) přineste ke kontrole nejpozději 28.4. do sborovny strojního úseku. Ve dnech konání testů je najdete v učebnách dle rozpisu.

   Termíny pro Praktickou písemnou zkoušku a ústní část MZ Vám sdělí tř. uč. nebo je najdete dále na stránkách školy.

   Sledujte také stránky www.novamaturita.cz.“

 

Důležité:
Informace Pro žáky:
Termíny a průběh MZ podzim 2014.
Vydání osvědčení, výsledkový portál žáka  

 

Důležité:

„Žáci, kteří chtějí maturovat v termínu Jaro 2015 se dostaví do školy k vyplnění  přihlášky a to v pracovní dny: 20.11. až 26.11. v době od 9.00hod do 14.00hod, dne 25.11. od 11.00hod do 17.00hod do kabinetu číslo 604. Bez této přihlášky nelze jakoukoli část maturitní zkoušky konat! Rychtářová

 

 


t ZPĚT

p NAHORU

   

 

t ZPĚT

p NAHORU

Najdete nás také zde >> stredniskoly.eu   stredniskoly.cz   infoabsolvent.cz


Copyright © 2006-2014 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 30.09.2015 14:06:13