Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Tel: (+420) 476 137 111, e-mail: sstmost@sstmost.cz

 

p PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

Home

Kde nás najdete

Ke stažení

Kontakty

ŠKOLA

STUDIUM

PRO ŽÁKY A RODIČE

SPORTOVNÍ AREÁL

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY

OSTATNÍ ČINNOSTI

Teoretické vyučování

Odborný výcvik

Jídelna

Domov mládeže

Sportovní a zájmové aktivity

Výchovné poradenství

 

Koncept výchovného poradenství

Výchovní poradci

Školní speciální pedagog

Školní metodici prevence

Schránka důvěry

Kontakty

 

 

ZÁBAVA

JÍZDNÍ ŘÁD MHD

VLAKY-AUTOBUSY

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Koncept speciálně pedagogického a výchovného poradenství SŠT Most

SPOLEČNÉ CÍLE VŠECH PORADCŮ

1. Informovanost

2. Vhodné prostory

3. Spolupráce v rámci školy

4. Spolupráce s různými organizacemi


1. Informovanost

a) Zvýšit informovanost žáků, rodičů i ostatních pedagogů o obsahu, náplni a možnostech poradenství (webové stránky, nástěnky)

b) Vzbuzovat a podněcovat důvěru žáků k poradcům (schránky důvěry, osobní přístup)

2. Vhodné prostory

a) Využívat a  vhodně  vybavit  společný prostor/společné prostory pro všechny poradce na škole (poradenské centrum)

b) Všichni poradci sdílejí a plánují svou činnost (databáze kontaktů a konzultačních hodin)

3. Spolupráce v rámci školy

a) Vytvořit vzájemnou kohezi poradců  tak, aby:

- si vzájemně poskytovali informace,

- si pomáhali,

- respektovali se,

- pracovali soudržně, přátelsky apod. tak, aby byl vytvořený řádný a efektivní poradenský systém (společné porady a setkání vzájemně
i vedením školy)

b) Společné úložiště informací (informační systém školy, respektování ochrany osobních dat)

4. Spolupráce s organizacemi  (PPP, Střediska výchovné péče, OSPOD, PČR, neziskové organizace , občanská sdružení apod.)

a) Poradci přistupují aktivně k získávání aktuálních informací o organizacích a jejich službách

Získané informace sdílí se svými spolupracovníky (aktuální databáze kontaktů a nabízených služeb)

b) Navázat pravidelnou spolupráci (maximální využití nabízených služeb v průběhu celého studia žáků)

c) Využívání nabízených služeb (žáci, učitelé, poradci)


BUDOUCÍ CÍLE

1. Spolupráce s rodinami

a) Pokusit se zlepšit vztahy mezi rodinou a školou

b) Poradci hledají možné cesty k užším kontaktům s rodinami žáků

3. Spolupráce v rámci školy

c) Stmelovací pobyty (příležitosti k budování pozitivního klima třídních kolektivů)

d) Peer programy (mapování možností)


Zajímavé odkazy

Katalog sociálních služeb v Mostě - http://www.mesto-most.cz/vismo/kss.asp

Pedagogicko - psychologická poradna - http://www.pppuk.cz/poradny/most

Úřad práce - http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/most/kontakty

K-centrum a linka duševní tísně - http://www.mostknadeji.eu/ustecky-kraj/k-centrum-most

Linka bezpečí - http://www.pomoc-online.cz

Modrá linka důvěry - http://www.modralinka.cz/?page=ld

Právní pomoc - http://www.potrebujipravnika.cz

Informace o profesní kvalifikaci a dalším vzdělávání - http://novyportal.narodnikvalifikace.cz     http://www.vzdelavaniaprace.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz


t ZPĚT

p NAHORU

 

t ZPĚT

p NAHORU

Najdete nás také zde >> stredniskoly.eu   stredniskoly.cz   infoabsolvent.cz


Copyright © 2006-2014 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 19.10.2015 15:16:46