Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Tel: (+420) 476 137 111, e-mail: sstmost@sstmost.cz

 

p PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

Home

Kde nás najdete

Ke stažení

Kontakty

ŠKOLA

STUDIUM

PRO ŽÁKY A RODIČE

SPORTOVNÍ AREÁL

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY

OSTATNÍ ČINNOSTI

Projektová činnost školy

OP VK
EU pomáhá školám

OP VK
Active Citizens

OP VK UNIV 3

OP VK
Mechatronika

Projekty
programu Cíl 3

Archiv starších
projektů

 

ZÁBAVA

JÍZDNÍ ŘÁD MHD

VLAKY-AUTOBUSY

PROJEKTY > Projekty programu CÍL 3 - ZIEL 3

Projekt BEZPEČNÁ CESTA

Projekt ukončen k 31. 10. 2013


05.09.2013

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Dne 04. 09. 2013 se od 10:00 hodin uskutečnila v salónku jídelny závěrečná konference k projektu, které se zúčastnili významní zástupci partnerů projektu - Policie ČR a Policie Svobodného státu Sasko, spolupracujících měst - Most a Marienberg, a Gymnázia v Marienbergu.

Článek a fotografie najdete v nejbližších dnech na těchto stránkách.

Prezentace (*.ppsx)


21.05.2013

společný workshop českých a saských studentů

Ve dnech od 13. do 17. května 2013 proběhl s podporou Operačního programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 společný workshop našich studentů oboru Bezpečnostně právní činnost a studentů Gymnázia Marienberg v horském hotelu Lesná, okres Chomutov.

V rámci tohoto setkání byla nejprve provedena ukázka výcviku služebních psů Městské policie Litvínov, v jejímž rámci si studenti na vlastní kůži vyzkoušeli práci služebního psa při zadržení pachatele trestného činu a zároveň blíže poznali práci městské policie při ochraně veřejného pořádku. Jelikož se jedná o studenty, potencionální uchazeče o práci v bezpečnostních sborech ČR, byla do programu workshopu zařazena i přednáška pracovníků Generální inspekce bezpečnostních sborů Praha, kteří studenty seznámili s různými úskalími práce bezpečnostních sborů a diskutovali se studenty o konkrétních případech protiprávního jednání příslušníků. Jednání workshopu také navštívil prezidentský kandidát Tomio Okamura, který se studenty prodiskutoval právní otázky přímé volby prezidenta republiky a zvažované legislativní změny v této oblasti.

Čeští i saští studenti měli v rámci vzájemného setkání možnost si prověřit i vlastní odvahu a fyzickou kondici. Společně se členy Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje prováděli slaňování z místního skalnatého pahorku, které zvládli na výbornou. Policisté Zásahové jednotky v závěru svého vystoupení provedli ukázku zákroku k zadržení dvou pachatelů v motorovém vozidle a v rámci bleskového zákroku poukázali zejména na nutnost dodržování předepsaných taktických postupů tak, aby nedošlo k ohrožení nezúčastněných osob a majetku.

Součástí programu bylo i vystoupení české a saské policie ke stavu kriminality v pohraničí a v účinnosti preventivních aktivit policie, měst a obcí ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatelstva. Za saskou stranu vystoupil policejní ředitel pan Christian Ott a jeho spolupracovníci z Policejního ředitelství Chemnitz a za českou stranu plk. Mgr. Jiří Volprecht, vedoucí územního odboru Policie ČR Most a jeho spolupracovníci kpt. Mgr. Hotový a por. Bc. Bartošová. Získané poznatky a informace studenti využijí k přípravě informačních letáčků pro turisty obsahující návody a doporučení k vlastnímu chování tak, aby se tito sami nestali obětí trestného činu.

V další části programu se studenti s policisty Školního policejního střediska Teplice a s mosteckými psovody zúčastnili přípravy a provedení modelového cvičení – pátrací akce ve volném terénu po pohřešované osobě, což je v poslední době dosti častý případ policejního nasazení. Byli vybráni dva studenti, kteří „hráli“ pohřešované a pátrací akcí se podařilo, byť s velkým úsilím, společně s  psovody oba „pohřešované“ vypátrat.

Závěr společného workshopu byl věnován přednášce o stavu extremismu v ČR, které se zhostil vedoucí odboru extremismu a terorismu Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Praha. Ten studentům zmínil na konkrétních realizovaných případech vysoký stupeň nebezpečí, které extremismus pro společnost představuje a na nutnost jeho účinného potírání.

Celý tento workshop a jeho organizace byl studenty hodnocen velmi kladně a představoval pro ně vhodné doplnění studovaných oborů Právo, Veřejný pořádek a Integrovaný záchranný systém. Vybraným saským studentům, potencionálním uchazečům o zaměstnání v rámci bezpečnostních sborů Svobodného státu Sasko, přineslo setkání také konkrétní představy o policejní práci a nezbytnosti vzájemné přeshraniční spolupráce policejních sborů při potírání kriminality. Neméně důležitý je i fakt, že se podařilo navázat formální i neformální spolupráci a komunikaci studentů naší školy se studenty Gymnázia Marienberg, což značí přínos pro budoucnost celého pohraničního regionu při odstraňování vzájemných bariér.

Článek: Ing. Čestmír Pastýřík, statutární zástupce ředitele

Fotografie: Ing. Čestmír Pastýřík a Ing. Jan Novak


29.04.2013

exkurze německých studentů

Dne 25. 04. 2013 v rámci projektu navštívili naši školu studenti gymnázia v Marienbergu. Společně s odbornými učiteli bezpečnostních předmětů se pak zúčastnili exkurse u Policie České republiky, Územního odboru Most, kde se jim po celou dobu profesionálně věnovala npor. Bc. Alena Bartošová. Nejprve si studenti prohlédli zázemí dopravní policie, technické i automobilové vybavení včetně policejních motocyklů. Následně policisté dopravní služby odpovídali na jejich zvídavé otázky týkající se technického stavu vozidel, rychlosti a její měření, certifikace přístrojů i měření slunečních folio oken u vozidel. Mezi dalšími odděleními, která studenti navštívili, bylo oddělení obecné kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování v Mostě. Zde jim zástupce vedoucího npor. Bc. Martin Švejkar vysvětlil, proč policie používá dětskou výslechovou místnost, jak zařízení funguje a jaké procesní postavení mají osoby, které zde pracují ve vztahu k dalším státním orgánů. Nejvíce pozornosti však sklidila skupina kriminalistické technicky. Vedoucí skupiny ppor. Bc. René Kovač studentům vysvětlil poslání kriminalistické techniky a zasvětil je do odborně historické části kriminalistiky, kterou následně společně se studenty praktikoval. Studenti se prakticky seznámili s trojdílnou fotografií, principem snímáním daktyloskopických stop, kriminalistickým ateliérem a řadou jiných kriminalistických prací, které jsou v policejní praxi nutné. Zde si někteří odnesli suvenýr v podobě fotografií a daktyloskopických stop na policejních kartách. Mezi poslední zastávky patřilo nově zrekonstruované obvodní oddělení Policie České republiky, které jim zprostředkoval zástupce vedoucího npor. Ing. Martin Rekl. Studenti se velmi zajímali o policejní práci a prostředí, ve kterém policisté pracují, se jim velmi líbilo. Ocenili profesionalitu, znalosti policistů a také zejména příjemný přístup při vysvětlování kriminality a pochopení „cizího“ prostředí.

Závěr celého dne byl doplněn o podrobnou prohlídkou areálu naší školy, kde si studenti prohlédli areál sportovišť a kurtů, a současně byly dojednány pravidla další spolupráce a vzájemného setkávání studentů SŠT Most, oboru Bezpečnostně právní činnost a studentů Gymnázia Marienberg, kteří se ucházejí o pracovní místa u bezpečnostních sborů Svobodného státu Sasko.

Článek a fotografie poskytli Ing. Pastýřík a Ing. Novak


19.04.2013

projekt "bezpečná cesta" byl zahájen v chemnitzu

Projekt Operačního programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 pro žáky 3. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost byl zahájen exkurzí žáků u útvarů Policejního ředitelství Chemnitz v SRN. Exkurze byla obsahově zaměřena na doplnění studia žáků v předmětech Kriminologie, Veřejný pořádek a Trestní právo.

Článek

Článek a fotografie poskytli Ing. Pastýřík a Ing. Novak


15.03.2013

projekt "bezpečná cesta" byl přijat

Hlavním cílem projektu je navázat kvalitní spolupráci českých a německých studentů středního vzdělávání a tak zkvalitnit výuku českých studentů oboru Bezpečnostně právní činnost a německých studentů středního vzdělávání, kteří se chtějí dále zaměřit na studium příbuzných oborů, rozvíjet tak jejich vědomosti, schopnosti, dovednosti a odpovídající kompetence tak, aby vedly k prevenci kriminality a byla zajištěna bezpečnost českých a saských turistů na obou stranách hranice v oblasti Euroregionu Krušnohoří.

Realizací projektu bude zajištěna vyšší motivace těchto studentů výše uvedené faktory korigovat tak, aby se míra kriminality snižovala, bezpečný turismus rozvíjel a současně se také zkvalitnila výuka tohoto velmi žádaného oboru a oborů příbuzných.

Specifickým cílem projektu bude realizace bezpečnostní informační kampaně pro návštěvníky Euroregionu Krušnohoří, a to samotnými žáky oboru Bezpečnostně právní činnost. Cílem této kampaně bude poskytnutí rad a doporučení českým a saským turistům na obou stranách hranice o vlastních možnostech preventivního předcházení kriminality, aby se sami nestali obětí trestného činu v zahraničí, a tím přispět ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatelstva v Euroregionu Krušnohoří.


t ZPĚT

p NAHORU

 

t ZPĚT

p NAHORU

Najdete nás také zde >> stredniskoly.eu   stredniskoly.cz   infoabsolvent.cz


Copyright © 2006-2014 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 27.05.2013 08:45:58