Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Tel: (+420) 476 137 111, e-mail: sstmost@sstmost.cz

 

p PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

Home

Kde nás najdete

Ke stažení

Kontakty

ŠKOLA

STUDIUM

PRO ŽÁKY A RODIČE

SPORTOVNÍ AREÁL

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY

OSTATNÍ ČINNOSTI

Projektová činnost školy

OP VK
EU pomáhá školám

OP VK
Active Citizens

OP VK UNIV 3

OP VK
Mechatronika

Projekty
programu Cíl 3

Archiv starších
projektů

 

ZÁBAVA

JÍZDNÍ ŘÁD MHD

VLAKY-AUTOBUSY

PROJEKTY > EU POMÁHÁ ŠKOLÁM

Informace ke klíčové aktivitě č. III/2 „Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT“ - ŠABLONY

Prezentace

DUM - autorská práva


Projekt "EU pomáhá školám"

Název projektu: „EU pomáhá školám“ - EU pomáhá školám zlepšit jejich podmínky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0610

Doba trvání projektu: 01. 03. 2012 - 28. 02. 2014

Cílová skupina:

  • žáci středních škol;

  •  pedagogičtí pracovníci středních škol a konzervatoří;

  •  pedagog cizího jazyka na SŠ a v případě metody CLIL i další pedagogičtí pracovníci, kteří tuto metodu aplikují ve výuce.

Naše škola je předkladatelem tohoto projektu a jeho cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a (nebo) absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Klíčové aktivity projektu:

  • Metodický kurz pro učitele cizích jazyků - vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na středních školách

  • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti

  • Praktické vyučování - podpora rozvoje odborných kompetencí

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol - vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti


t ZPĚT

p NAHORU

 

t ZPĚT

p NAHORU

Najdete nás také zde >> stredniskoly.eu   stredniskoly.cz   infoabsolvent.cz


Copyright © 2006-2014 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 27.05.2013 08:44:18