Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Tel: (+420) 476 137 111, e-mail: sstmost@sstmost.cz

 

p PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

Home

Kde nás najdete

Ke stažení

Kontakty

ŠKOLA

STUDIUM

PRO ŽÁKY A RODIČE

SPORTOVNÍ AREÁL

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY

OSTATNÍ ČINNOSTI

Teoretické vyučování

Odborný výcvik

Jídelna

Domov mládeže

Sportovní a zájmové aktivity

Výchovné poradenství

 

Koncept výchovného poradenství

Výchovní poradci

Školní speciální pedagog

Školní metodici prevence

Schránka důvěry

Kontakty

 

 

ZÁBAVA

JÍZDNÍ ŘÁD MHD

VLAKY-AUTOBUSY

ŽÁCI A RODIČE > VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ > ŠKOLNÍ METODICI PREVENCE

Školní metodici prevence

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Hlavní náplní práce je:

  • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole

  • prevence rizikového jednání na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,…)

  • mapování situace a sledování rizik a projevů sociálně-patologických jevů

  • péče o žáky s diagnostikovanými poruchami chování

  • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti rizikového jednání, řešení výchovných problémů

JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL

KABINET UČEBNA TEL.ČÍSLO ÚSEK

E-MAIL

KONZULATČNÍ HODINY

Miroslava Dvořáčková, Bc.

337

456

336

ekonomický
strojírenský

Dvorackova.miroslava@sstmost.cz

 

Soňa Bastyánová

581

588

530, 323

stavo-elektro

Bastyanova.sona@sstmost.cz

 

 


t ZPĚT

p NAHORU

 

t ZPĚT

p NAHORU

Najdete nás také zde >> stredniskoly.eu   stredniskoly.cz   infoabsolvent.cz


Copyright © 2006-2014 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 08.09.2015 07:22:27