Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Tel: (+420) 476 137 111, e-mail: sstmost@sstmost.cz

 

p PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

Home

Kde nás najdete

Ke stažení

Kontakty

ŠKOLA

STUDIUM

PRO ŽÁKY A RODIČE

SPORTOVNÍ AREÁL

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY

OSTATNÍ ČINNOSTI

Teoretické vyučování

Odborný výcvik

Jídelna

Domov mládeže

Sportovní a zájmové aktivity

Výchovné poradenství

 

 

ZÁBAVA

JÍZDNÍ ŘÁD MHD

VLAKY-AUTOBUSY

ŽÁCI A RODIČE > ODBORNÝ VÝCVIK - DÍLNY

STROJÍRENSKÉ CENTRUM    SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA    UKÁZKY PRACÍ ŽÁKŮ    ODBORNÉ SOUTĚŽE    FOTOGALERIE


Odborný výcvik probíhá v areálu dílen. Prostory nabízejí dostatečnou kapacitu pro profesní rozvoj žáka. Praktickou a teoretickou část odborného výcviku zabezpečují učitelé odborného výcviku, splňující požadavky pro vysoký standard výuky.

Součástí tohoto celku je svářečská škola, kde mají žáci možnost získání svářečského průkazu pro svařování plamenem, elektrickým obloukem, plastů a pájení mědi. Žáci autooborů dále mají možnost získání řidičského oprávnění skupiny B, C.

V rámci odborného výcviku spolupracuje naše škola s organizacemi, které svým vybavením nabízí našim žákům odborný růst, možnost využití svých znalostí a seznámení se s pracovním procesem v praxi. Naši žáci absolvují odborný výcvik ve velkých firmách, ale i u malých soukromých firem a živnostníků, podnikající v oborech zednictví, truhlářství, autoopravárenství, zámečnictví, stavebnictví, apod..

Velmi významnou je spolupráce s Magistrátem města Mostu, základními školami regiónu, zejména pak se Speciální základní školou v Mostě. K výuce využíváme též spojení s profesními sdruženími, které nabízejí získávání nejnovějších poznatků a tím vysokou profesionalitu a aktuálnost výuky.

Jsme členy Cechu topenářů a instalatérů ČR, Cechu kovo, Cechu sádrokartonářů ČR, Cechu obkladačů ČR, Asociace energetického vzdělávání, a další.

Tradiční prověrkou teoretických a praktických znalostí žáka jsou soutěže zručnosti. Žáci tak mají možnost získat nové zkušenosti, poznat nové moderní technologie a setkávat se novými lidmi. Jsou to např. soutěže SUSO® s mezinárodní účastí škol v rámci takových veletrhů a výstav, jako je FOR ARCH a FOR HABITAT v Praze nebo Zahrada Čech v Litoměřicích. Zde se utkávají žáci v oborech obkladač, montér suchých staveb, truhlář apod., dále soutěže pro žáky oborů automechanik, zámečník, elektromechanik, instalatér. Všem zúčastněným žákům patří dík za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Za účelem přiblížení se veřejnosti spolupracuje naše škola se základními školami z Mostu. Hodiny polytechnické výchovy jsou pro žáky těchto škol zajímavé, učí se základům ručního obrábění materiálů a jiných řemeslných oborů jak za pomoci učitelů odborného výcviku, tak i žáků školy.


VÁNOCE 2012 U TRUHLÁŘŮ

Fotografie poskytl Bc. Pavel Barták

 

PROJEKT "KRUŠNOHORSKÁ HRAČKA"

V rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurence schopnost "Krušnohorská hračka" se naši žáci seznamují s truhlářským řemeslem, zejména s historií a výrobou dřevěných hraček, její tradicí a poslední hračkárnou v Krušných horách společností NBW s.r.o. v Nové Vsi v Horách.

Cílem projektu je motivovat žáky ke studiu truhlářského oboru prostřednictvím pozitivních zážitků a prožitků, kdy dojde k jejich přímému zapojení se do jednotlivých aktivit přípravného programu, který obohatí žáky zábavnou formou o nové poznatky a informace. Ty jim pak pomohou při volbě budoucího studia či povolání. Důležitým aspektem zapojení žáků do tohoto projektu je propojení teoretických znalostí s praxí. Žáci jsou zapojeni do aktivit projektu:

- ŘÍZENÁ PRAXE PRO ŽÁKY SOŠ, vč. praktické stáže v SRN

- TRUHLÁŘSKÁ SYMPOZIA PRO ŽÁKY SOŠ

- ADAPTAČNÍ DNY PRO ŽÁKY SOŠ

- MOTIVAČNÍ DNY PRO ŽÁKY ZŠ  PRO VOLBU POVOLÁNÍ

- VÝJEZDY ŽÁKŮ SŠ

Prostřednictvím tohoto partnerství žáci prezentují naši školu a podílejí se na plnění cílů projektu.

Fotografie z aktivity projektu dne 22.06.2012

Fotografie poskytl Miroslav Pavel, učitel OV


Ukázky prací a aktivit žáků v odborném výcviku

výsadba stromků na resslu

Dne 16. - 18.04.2012 se naši žáci zúčastnili výsadby stromků v příměstském lese Ressl, která proběhla pod záštitou Správy městských lesů Most. Na pracovišti se vystřídali žáci z různých oborů a po teoretické a  odborné praktické ukázce se s neuvěřitelnou chutí pustili do práce, přispěli tak k obnovení a oživení lesa pro další generace. Revírník i vedení správy vyjádřili svoji spokojenost s prací našich žáků, a proto jsme byli požádání ještě o jeden den výpomoci navíc.  Tato akce byla pro žáky zcela určitě novou zkušeností a zároveň uvolněním. Vedení školy obdrželo děkovný dopis od ředitele Správy městských lesů p.o. pana Ericha Ulberta.

Fotografie poskytl Bc. Ivan Baláž, vedoucí učitel OV

Truhláři a jejich Vánoce 2008 v dílnách

Truhláři dokážou v hodinách odborného výcviku vyrobit z masivního materiálu pohledné a povedené výrobky, které by šly v obchodní síti určitě na odbyt. Velikou devizou při výrobě těchto štokrlátek byla řemeslná propracovanost a závěrečné čistá úprava výrobků.

Oslava Vánoc, kterou si uspořádali žáci oboru truhlář třetího a prvního ročníku. Za vydatné pomoci učitelů OV Vojtěcha Langa a Miroslava Pavla si žáci uspořádali slavnostní oběd (kančí řízek a bramborový salát), ustrojili si stromeček a dali si navzájem i dárky. Zástupce ředitele pro praktické vyučování dostal pod stromeček dětskou židličku.

FOTOGALERIE

Foto a text: Pavel Barták, zástupe ředitele pro praktické vyučování

Oprava kostela v Bedřichově Světci

Ve  dnech 28.1. – 1.2.2008 zrealizovali žáci naší školy opravy na pozdně románském kostele svatého Jakuba, nejstarší památce v okrese Most. Kostel svatého Jakuba v Bedřichově Světci u Bělušic je od loňského jara v centru zájmu mosteckých rotariánů. Ředitel SŠT Most, jinak také člen Rotary clubu, zareagoval na žádost bečovské farnosti o výpomoc při opravě kostela svatého Jakuba a zadal svým podřízeným v SŠT úkol na opravě stávající dlažby podlahy kostela a opravy vrat. Záležitost nebyla jednoduchá, původní dlažba byla atypická a bylo nutno vyrobit nejprve formy, do kterých se vylévala speciální betonová směs ve tvaru původních dlaždic. Oprava vrat, která se léta nedovírala, spočívala ve zkrácení stavební výšky křídel vrat a jejich svaření. Dlažba je na místě a vrata se zamykají – toto je malý příspěvek SŠT Most Velebudice k obnově historických památek v okrese Most.

FOTOGALERIE

Text Pavel Barták, zástupe ředitele pro praktické vyučování

Foto: Pavel Ryll, vedoucí učitel odborného výcviku

Naše škola pomáhá obcím Mostecka

Prořezávka náletů křovinořezyNaši žáci oboru Mechanizátor lesní výroby se podíleli v období od 18.2. do 5.3. 2008 na pracích v obci Lužice na Mostecku. Jednalo se o prořezávku a vyčištění břehů chovného rybníka přilehlého k obci. Žáci prováděli prořezávku náletových dřevin motorovými pilami a za pomoci křovinořezů prováděli pročištění břehů a přilehlého kopce od náletových křovisek. Spokojenost byla oboustranná, starosta měl o starost méně  a žáci s učiteli odborného výcviku měli možnost vyzkoušet si své kompetence v praxi. Tehdejší odloučené pracoviště odborného výcviku v Janově udělalo další praktický krok při vzdělávání žáků v lesnických oborech.

FOTOGALERIE

Text a foto Pavel Barták, zástupe ředitele pro praktické vyučování


t ZPĚT

p NAHORU

 

t ZPĚT

p NAHORU

Najdete nás také zde >> stredniskoly.eu   stredniskoly.cz   infoabsolvent.cz


Copyright © 2006-2014 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 03.01.2014 11:49:08