Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Tel: (+420) 476 137 111, e-mail: sstmost@sstmost.cz

 

p PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

Home

Kde nás najdete

Ke stažení

Kontakty

ŠKOLA

STUDIUM

PRO ŽÁKY A RODIČE

SPORTOVNÍ AREÁL

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY

OSTATNÍ ČINNOSTI

Teoretické vyučování

Odborný výcvik

Jídelna

Domov mládeže

Sportovní a zájmové aktivity

Výchovné poradenství

 

 

ZÁBAVA

JÍZDNÍ ŘÁD MHD

VLAKY-AUTOBUSY

ŽÁCI A RODIČE > ODBORNÝ VÝCVIK - DÍLNY > ODBORNÉ SOUTĚŽE

STROJÍRENSKÉ CENTRUM    SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA    UKÁZKY PRACÍ ŽÁKŮ    ODBORNÉ SOUTĚŽE    FOTOGALERIE


Tradiční součástí života žáků na naší škole jsou odborné soutěže. Jsou prověrkou jejich teoretických a praktických odborných znalostí a jednou z možností reprezentovat naší školu.

V průběhu předcházejících školních roků dosáhli žáci naší školy nemalých úspěchů především na poli klání instalatérů a žáků stavebních oborů v soutěžích SUSO®.

 

 

 

 

Účast na soutěžích ve školním roce 2012-2013

 

Celostátní soutěž ve svařování v SŠT Most.

Dne 25. 3. 2014 se ve střední škole technické v Mostě konala soutěž žáků středních odborných škol ve svařování. Do soutěže se původně přihlásilo 33 škol, fyzicky se nakonec zúčastnilo 57 žáků ze 32 škol , od Sokolova až po Brno. Žáci těchto škol soutěžili ve třech metodách.

V metodě 135 (tj. obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu) se účastnilo 32 žáků. Žák SŠT Most, jehož sponzorem byla firma Bilfinger s. r. o., Pavel Platych, se po zásluze stal vítězem této metody. V metodě 111 (tj. svařování el. obloukem obalovanou elektrodou) se z 9 žáků nejlépe umístil žák zařízení Škoda auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Mladá Boleslav, Lukáš Fol.

 Na druhém místě se v této metodě umístil žák SŠT Most, Vojtěch Lasík. V metodě 311 (tj. tavné svařování kyslíko-acetylenovým plamenem) byl ze 17 žáků nejlepším žák Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve Vlašimi, Lukáš Loucký.

Celkovým vítězem v součtu všech metod se stal nakonec žák SŠT Most Pavel Platych, který skutečně obdržel jako cenu zlatou svářecí kuklu. Nejlepší školou byla v součtu bodů ze všech metod, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim a to počtem bodů 243. Tato škola obdržela upomínkovou medaili z bronzu, která byla vyrobena pro tuto soutěž v SŠT Most. S počtem 210 bodů se SŠT Most umístila na pěkném třetím místě. Nutno dodat, že cenu obdrželi všichni soutěžící, neboť filozofií soutěže bylo heslo, že i ten poslední v soutěži je tím nejlepším z dané školy.

Vyhodnocení soutěže se zúčastnil i hejtman ÚK Oldřich Bubeníček

Vyhodnocení soutěže a předávání cen se zúčastnili hejtman Ústeckého kraje p. Oldřich Bubeníček, radní p. Mgr. Martin Klika, regionální zástupce svazu průmyslu a dopravy, p. Václav Pavelek a zástupci sponzorů. Za firmu SIAD to byl pánové Ing. Miroslav Holub a Jiří Černý, za firmu Fronius  pánové Michal Rybář  a Jakub Čech, za firmu Bilfinger s.r.o. pí. Ing. Lucie Budáková, za svářecí školu Uno p. Vlastimil Šponer a p. Ondráček a také ředitel SŠT Most, p. PaedDr. Karel Vokáč.

Absolutní vítěz mezi školami – Vlašim

Soutěž byla ukázkovou lekcí spolupráce výrobní a vzdělávací sféry. Špičkově připravený a organizovaný podnik pochválili formou dotazníku i soutěžící a pedagogové ze zúčastněných škol. Všem účastníkům lze pogratulovat ke vzorné reprezentaci jejich škol, všem sponzorům poděkovat za hmotnou i morální podporu a pracovníků SŠT Most za výbornou přípravu celé akce.

Absolutní vítěz jednotlivců ze všech metod Pavel Platych, žák SŠT Most (Bilfinger s.r.o.)

Bc. Pavel Barták, ředitel soutěže

 

Dne 13.3.2014 proběhlo ve SŠT Most krajské kolo soutěže odborné dovednosti „Učeň – Instalatér 2014“. Soutěž byla organizována Střední školou polytechnickou v Brně právě ve spolupráci s naší školou. Organizace soutěže se ujali učitelé OV a TV v oboru instalatér,
pánové Weber, Kalkus, Neumann a Barták. Soutěže se zúčastnili čtyři školy Ústeckého kraje a to:

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, příspěvková organizace

SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, příspěvková organizace

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Reprezentanti naší školy Štarman Jiří a Hruška Petr se přes maximální snahu umístili v jednotlivcích až na 6 a 7 místě a naše škola tak skončila celkově čtvrtá. Přes nelichotivý výsledek je potřeba našim žákům za reprezentaci poděkovat a doufat, že příště bude umístění lepší.

 

 

Dne 21. – 22. 2. 2014 proběhla v Lysé nad Labem soutěž SUSO (soutěžní přehlídka stavebních řemesel) v oborech zedník a truhlář. Soutěže se zúčastnili i naši žáci. Za obor zedník to byli Jaroslav Sivák a Josef Hála a za obor truhlář Jan Fišer a Zdeněk Nováček. Chlapci se snažili a umístění v oboru zedník na 8 místě z deseti zúčastněných škol a v oboru truhlář na 8 místě z třinácti škol lze považovat za průměrný výsledek. Přesto je třeba našim reprezentantům poděkovat za vystupování a snahu.

 

Soutěž KOVO JUNIOR 2014 „ČESKÉ RUČIČKY“,

Dne 12.2.2014 proběhlo na Střední škole technické, gastronomické a automobilní
Chomutov regionální kolo soutěže KOVO JUNIOR 2014 „ČESKÉ RUČIČKY“, které se zúčastnili i naši žáci SŠT Most. Soutěž byla zaměřena na učební obor OBRÁBĚČ KOVŮ, kde nás reprezentovali žáci Lukáš Marňa a Martin Koky ze třídy SMO 2, a maturitní obor MECHANIK SEŘIZOVAČ – MECHATRONIK, ve kterém nás reprezentoval žák třídy
MSM 3 Karel Kylíšek. Soutěžícím oboru OBRÁBĚČ KOVŮ byly zadány dva úkoly, ve kterých žáci nejprve prokazovali odborné znalosti z oblasti metrologie a následně své dovednosti na obráběcích strojích při zhotovování zadaného výrobku. U oboru MECHANIK SEŘIZOVAČ – MECHATRONIK byly zadány rovněž dva úkoly, první úkol byl stejně jako u oboru OBRÁBĚČ KOVŮ zaměřen na znalosti z oblasti metrologie a druhý na programování na počítačích v programu SINUMERIK 6.04. Žák  MSM 3 Karel Kylíšek se umístil na pěkném třetím místě. Žáci SMO 2 Lukáš Marňa a Martin Koky se umístili na 
7. a 12. místě. Tímto bychom chtěli našim soutěžícím poděkovat za pěkné umístění v soutěži a za vzorné reprezentování naší školy.

 

Soutěž v elektrotechnické dovednosti v Sokolově

Ve dnech 03. a 04.04.2013 se žáci naší školy zúčastnili soutěže v elektrotechnické dovednosti na ISŠTE v Sokolově.  Do soutěže se zápolilo celkem sedm středních škol ze severních a západních Čech. Celá soutěž se skládala nejen z praktické dovednosti, ale i z vědomostního testu.

Dvoučlenný tým naší školy zastupovali žáci Miroslav Kotek a Miroslav Jáchim z 2. ročníku oboru Elektrikář, tř. E 2, tř. uč. Ing. Vladimír Veselý. Přes drobný handicap, kdy ostatní školy byly zastoupeny žáky třetích ročníků, se našim chlapcům podařilo vybojovat pěkné druhé místo, hned za pořádající školou.

Našim žákům gratulujeme a za jejich přípravu děkujeme pedagogickým pracovníkům - učitelům odborného výcviku, p. Ing. Jaroslavu Míčovi a p. Michaelu Drtíkovi.

Článek a fotografie poskytli:

Bc. Pavel Barták, ZŘ pro PV

Ing. Tomáš Baumruk, vedoucí učitel OV


Soutěž pro žáky 1. ročníků se zaměřením na ruční zpracování kovů

Dne 26.03.2013 proběhla v naší škole soutěž pro žáky 1. ročníků oboru strojní mechanik se zaměřením na ruční zpracování kovů. Tématem soutěže bylo slícování. Soutěže se kromě našich žáků zúčastnilo dalších sedm škol z Loun, Podbořan, Chomutova, Děčína, Roudnice a Ústí nad Labem. Do soutěže zasáhlo čtrnáct žáků prvních ročníků. Vítězem se stal Daniel Král z Chomutova, na druhém místě se umístil náš Martin Šíla a třetí skončil Dominik Mareš z Loun.

Naši školu reprezentovali Jakub Krejčí a Martin Šíla, oba z tř. SMO1, tř. učitelka Ing. Jana Bělíková.

Oficiální výsledková listina

Prezentace

Škola

Jméno a příjmení

Umístění

ESOZ Chomutov

Daniel Král

1

SŠT Most

Martin Šíla

2

OA a SOŠ Louny

Dominik Mareš

3

SŠT Most

Jakub Krejčí

4

SOŠ a SOU Roudnice n/L.

Jakub Kunert

5

OA a SOŠ Louny

Jan Vágner

6

SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem

Petr Charchoň

7

ESOZ Chomutov

Petr Hercík

8

SŠ dopravní a technických řemesel Děčín

Pavel Kukučka

9

SŠ dopravní a technických řemesel Děčín

Pavel Kučera

10

SOŠ a SOU Roudnice n/L.

Viktot Eder

11

SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem

Martin Truchlý

12

Gymnázium a SOŠ Podbořany

Ondřej Slemenský

13

Gymnázium a SOŠ Podbořany

Jiří Velš

14

Soutěž se vydařila a je potřeba poděkovat našim sponzorům - firmám Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. (právní nástupce BIS Czech s.r.o.) a Euromont Group a.s..

Za upořádání soutěže a její zabezpečení musím poděkovat našim učitelům OV, pánům Pavlu Ryllovi, Vlastimilu Balcarovi a Josefu Sáblovi, paní Jarmile Sipplové a především „otci“ myšlenky, vedoucímu učiteli OV, panu Bc. Ivanu Balážovi.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme.

Článek, informace, fotografie a multimediální soubor poskytli:

Bc. Pavel Barták, ZŘ pro PV

Bc. Ivan Baláž, vedoucí učitel odborného výcviku


Soutěž KOVO JUNIOR 2013,  obor OBRÁBĚČ KOVŮ

Dne 15.02.2013 se konala krajská soutěž KOVO JUNIOR 2013 v oboru Obráběč kovů. Soutěž probíhala v SŠS v Teplicích. Soutěže se zúčastnilo pět škol. Naši školu reprezentoval žák Pavel Pracný z třídy OK 3, který do tohoto kola postoupil díky jeho 1. místu ve školní soutěži. V Teplicích obsadil velmi pěkné 4. místo.

Žákovi Pracnému děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme .

 

Článek a fotografie poskytli zástupce ředitele pro PV Bc. Pavel Barták a učitel OV Jiří Schůt.


Soutěž autoopravář JUNIOR 2013,  obor  AUTOMECHANIK

Dne 07. 02. 2013 se naše škola zúčastnila soutěže oboru Automechanik, která byla určena pro žáky třetího ročníku. Družstvo složené ze dvou žáků, Jana Jestřábka a Jana Mika, pod vedením učitele odborného výcviku p. Josefa Sábla, srovnávalo své znalosti a dovednosti s deseti družstvy z dalších středních škol Ústeckého kraje.

Soutěž probíhala v SŠ gastronomické a automobilní v Chomutově. Žáci soutěžili ve dvou částech, a to v teoretické (tj. písemný test a test na PC) a praktické (tj. praktické dovednosti na 11 pracovištích). Tím, že praktická pracoviště byla částečně jiná oproti našim domácím, byli soutěžící někdy nesví, ale poměrně dobře se s tím vyrovnali. Bohužel v teoretické části, kde se používaly testy z jednotné závěrečné zkoušky, nastaly lehké problémy. Celkově jsme získali 11. a 16. místo z 20.

Největšího úspěchu dosáhli všichni soutěžící tím, že se zúčastnili dobře připravené soutěže v dobré náladě, Žáci se seznámili s ostatními žáky a poznali i jiná pracoviště.

Děkujeme oběma žákům za účast, aktivní přístup a slušné vystupování. Naši školu reprezentovali důstojně a ostudu určitě neudělali.

Článek a fotografie poskytli zástupce ředitele pro PV Bc. Pavel Barták a učitel OV Josef Sábl.


Soutěž ve svařování - 1. ročník "O zlatou kuklu společnosti SIAD"

Dne 29.01.2013 se na naší škole konal 1. ročník soutěže „O zlatou kuklu společnosti SIAD“, kterou naše škola zároveň pořádala. Soutěž se zrodila z nápadů a námětů strojírenského úseku vedoucího učitele Bc. Ivana Baláže. Ze spolupráce učitelů odborného výcviku, pánů Leopolda Muraňského, Pavla Kalkuse, Josefa Sábla, Vladimíra Sýkory a Pavla Sýkory vznikla, a těmito pedagogy byla zajištěna, soutěž, která nemá zatím v historii SŠT Most obdoby.

Soutěže se zúčastnilo celkem 15 škol. Kromě pořádající SŠT Most se soutěže zúčastnili:

Škoda auto a.s. SOU strojírenské, Václava Klementa 869, MLADÁ BOLESLAV

SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, CHOMUTOV

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeňská 298/217a, PRAHA 5

Střední škola stavební a technická, U Panského dvora 1006, ÚSTÍ NAD LABEM

Střední škola Kralovice, nám. Osvobození 32, KRALOVICE

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, V Kolonii 1804, NYMBURK

Střední škola stavební, Fr. Šrámka 1350, TEPLICE

Střední odborná škola technická a zahradnická, Osvoboditelů 2, LOVOSICE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice, Školní 664, NERATOVICE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, ROUDNICE NAD LABEM

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Zámek 1, VLAŠIM

Střední průmyslová škola Rakovník, gen. Kholla 2501/ II, RAKOVNÍK

Obchodní akademie a Střední odborná škola, Osvoboditelů 380, LOUNY

Gymnázium a SOŠ Podbořany, Kpt. Jaroše 862, PODBOŘANY

Soutěž byla dle propozic pořádána ve třech kategoriích, do kterých se mohla kterákoliv ze škol přihlásit. První kategorií bylo svařování metodou č. 111, tj. svařování obalovanou elektrodou. Další kategorií bylo svařování metodou č. 135, tj. svařování v ochranné atmosféře a poslední kategorií bylo svařování metodou č. 311, tj. svařování plamenem.

Vybraní žáci jednotlivých škol museli nejprve prokazovat teoretické znalosti z okruhů BOZP a technologie svařování formou testů. Otázky se v testech nelišily od běžné výuky svařování na středních školách či ve svářečských kurzech. Přesto ne všechny testy byly ideální. Soutěžící alespoň poznali, kde je potřeba napřímit úsilí v teoretických znalostech, neboť technologie, kde se pracuje s tlakovými lahvemi a otevřeným ohněm, si skutečně zaslouží i určitý stupeň teoretických znalostí.

V praktické části pak soutěžící předváděli svojí zručnost při realizaci tupého svaru, zřejmě nejjednoduššího technologického zvládnutí základů svařování. Jak neustále opakujeme, svářečem se nikdo nenarodil, být svářečem se musí každý naučit. Je pravdou, že ne všechny školy mají možnost využívat vlastní svářečskou školu a realizace svářečského kurzu je pro některé školy, a především i pro jejich žáky a rodiče, velikým problémem. Přesto se soutěžící s praktickou částí popasovali statečně a každý udělal to, nač jeho síly stačily.

Vyhodnocení teoretické i praktické části se ujal vrchní rozhodčí Vlastimil Šponer, zástupce svářečské školy UNO Praha spol. s r. o. Jemu sekundovali zástupci firmy FRONIUS Česká republika s.r.o., pan Michal Rybář a  zástupce (majitel) firmy Čech-svářecí technika, pan Jakub Čech.

Veliký dík patří především sponzorům soutěže, kteří zabezpečili materiálově a technicky soutěž v takovém rozsahu, že na školu zbyla především organizace celého podniku. Je na místě poděkovat firmě SIAD Czech spol. s r. o., zastoupené p. ing. Milanem Holubem, dále pak firmě FRONIUS Česká republika s.r.o., zastoupené p. Michalem Rybářem, teplické firmě Čech-svářecí technika, zastoupené p. Jakubem Čechem, firmě SD – 1.strojírenská, a.s. a firmě UNO Praha spol. s r. o., zastoupené p. Vlastimilem Šponerem, který se ujal funkce vrchního rozhodčího.

Výsledky soutěže:

1. místo - Tomáš Baláž, SŠT Most

2. místo - Jakub Pavlík, Gymnázium a SOŠ Podbořany

3, místo - David Bernard, Škoda auto a.s. SOU strojírenské

Nutno dodat, že nikdo ze zúčastněných soutěžících neodešel bez ceny. Ohodnoceni byli i ti, co skončili na posledním místě, protože i oni byli ti nejlepší ze své školy

Pořadatelé soutěže uvažovali o pozvání středních odborných škol celé ČR, ale protože to byl první ročník, kde organizátoři teprve získávali zkušenosti, omezili výběr na regiony přilehlé Ústeckému kraji. Pozvánky tak putovaly do středních škol Ústecka, Prahy, Středních Čech, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje, Příští, druhý ročník, by pořadatelé chtěli pozvat školy z celé ČR. Bude to sice organizační oříšek, ale na druhém ročníku se už pracuje bezprostředně po skončení toho prvého, zabíhajícího!

Co dodat na závěr? Účast na organizaci a realizaci soutěže nelze považovat za bernou minci v hodnocení kvality školy a vůbec ne za hodnocení kvality práce pedagogů. Účast jednotlivých škol, i těch, které nemají takové podmínky jako SŠT Most, je ukázkou profesionálního zájmu o dění v této oblasti a především zdrojem nových informací, poznáváním se navzájem a vyměňování si zkušeností. SŠT Most má svářečskou školu, má podporu regionálních zástupců firem a tak se snaží zúročit tyto náležitosti nejen ve vlastní prospěch, ale i ve prospěch ostatních škol, a to je smyslem této soutěže. Sponzoři vidí v účastnících soutěže své budoucí spolupracovníky a zákazníky, a tak by to mělo být.

Fotoprezentace

Film

Článek, videa a fotografie poskytl Bc. Pavel Barták, zástupce ředitele pro PV, ředitel soutěže


OBSTÁLI V MEZINÁRODNÍ KONKURENCI

Žáci oboru Montér suchých staveb Ondřej Mádl Karel Závodný obsadili 2. místo v mezinárodní soutěži Řemeslo / Skill 2012 ve Vysokém Mýtě (2. ročník). Ve třech dnech, od 18. 09. do 20.09.2012, předvedli jak své praktické dovednosti, tak i odborné znalosti ve svém oboru, a dosáhli tak velkého úspěchu pro naši školu.
Soutěž pořádala společnost ERUDIO CZ, o.s. pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a zúčastnilo se jí téměř 60 žáků oborů Zedník/Zednické práce, Montér suchých staveb, Instalatér a Malíř-lakýrník z celkem 19 středních škol ČR, Slovenska, Maďarska, Polska a Německa.

Našim soutěžícím pogratuloval též starosta města Vysoké Mýto pan Ing. Miloslav Soušek

Více fotografií pod odkazy níže (rajce.cz)

Průběh celé soutěže sledovali a při soutěži jim fandili učitel OV p. Antonín Dohnal a žák Pavel Hromý. BLAHOPŘEJEME a všem zúčastněným DĚKUJEME za prezentaci naší školy.

Celkové výsledky soutěže

Fotoalbum 17.09.2012

Fotoalbum 18.09.2012

Fotoalbum 19.09.2012

Fotoalbum 20.09.2012

Fotoalbum 21.09.2012

Fotografie poskytli UOV Antonín Dohnal a ERUDIO CZ, o.s., včetně výsledků


FOTOGALERIE


t ZPĚT

p NAHORU

 

t ZPĚT

p NAHORU

Najdete nás také zde >> stredniskoly.eu   stredniskoly.cz   infoabsolvent.cz


Copyright © 2006-2014 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 28.03.2014 13:44:38