Úsek teoretického vyučování stavebních, elektrotechnických a strojírenských oborů
šk. r. 2015/2016
       
Vyučované obory
Kód oboru Název oboru vzdělávání dle RVP Zkratka Název ŠVP
26-41-M/01 Elektrotechnika ELT Počítačové systémy
36-47-M/01 Stavebnictví S Pozemní stavitelství
41-43-M/02 Chovatelství CHV Chov koní
23-45-L/01 Mechanik seřizovač MSM Mechanik seřizovač - mechatronik
26-51-H/01 Elektrikář E Elektrikář
36-52-H/01 Instalatér IN Instalatér
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní J Jezdec a chovatel koní
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel AM Automechanik
36-66-H/01 Montér suchých staveb MSS Montér suchých staveb
23-56-H/01 Obráběč kovů OK Obráběč kovů
66-53-H/01 Operátor skladování OS Operátor skladování - logistik
23-51-H/01 Strojní mechanik SM Strojní mechanik (strojař, potrubář)
33-56-H/01 Truhlář TR Truhlář – dřevěné konstrukce
36-67-H/01 Zedník ZO Zedník - obkladač
41-52-E/01 Zahradnické práce ZAP Zahradnické práce
36-67-E/01 Zednické práce ZP Zednické práce
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud (dálkové studium) ESD Elektrikář-silnoproud (dálkové)
 
  č. kabinetu třídnictví č. učebny č. telefonu
ZŘTV - STES  
Ing. Ivana Hermannová 544  --- 569, 548 736 633 053, 476 137 544
543, 542 sborovna 476 137 323
Učitelé  
Mgr. Tomáš Babouček  --- ZAP 1, OS 2C (Chanov)  --- 476 118 209
Soňa Bastyánová 581 ELT 4, metodik prevence 579 476 137 530
Ing. Jana Bělíková 345 OKO 2 441 476 137 205
Ing. Iva Brisudová 535 SM 2 532, 510 476 137 348
Mgr. Alena Bulová 604 CHS 4, výchovný poradce 600 476 137 536
Mgr. Milan Bunganič 597 EME 3, ESD 3 599 476 137 356
Ing. Josef Cafourek 592 JT 3 594 476 137 354
Josef Cimrman 443  --- 541, 465 476 137 333
Ing. Marcela Černá 518 SMO 3 522, 567 476 137 346
Ing. Daniela Dinstpírová 517  --- 516 476 137 346
Mgr. Darina Fenclová 452 AM 2 540 476 137 334
Mgr. Kateřina Finferlová 570 ELS 2 578 476 137 341
Ing. Antonín Gorschenek 583 E 3 589 476 137 323
Ing. Blažej Grznár 604 metodik IKT 590 476 137 356, 476 137 561
Ing. Jaroslav Hermann 547 MTI 2 568 476 137 327
Ing. Vladimír Jošek 440  --- 442 476 137 342
Ing. Šárka Kratochvílová 517 J 2 505 476 137 346
Ing. Jiří Kraus 443 SM 1 439 476 137 333
Mgr. Věra Krejzová 452 výchovný poradce 511 476 137 334
Ing. Valentina Merhoutová 604  --- 585 476 137 356
Ing. Věra Miškovská 443 JT 1 507, 513 476 137 333
Bc. Karel Neumann 592 IM 1 595 476 137 354
Bc. Monika Psiková 587  --- 586 476 137 323
Ing. Kamila Rybínová 535 OKO 1 561, 549 476 137 348
Mgr. Jiřina Rychtářová 604 ELS 1 598 476 137 356
Jiří Steklý 551 ZP 1, ZP 3 545 476 137 323
Ing. Jitka Šimůnková 536 AM 1 555 476 137 322
Kateřina Šípová 570 IZ 3 580 476 137 341
Ing. Jaroslava Škoudlilová 587 E 1 466, 588 476 137 323
Jiří Štika 592 --- 593 476 137 354
Ing. Šárka Šumová 518 AMO 3 512 476 137 346
Ing. Věra Vitoušová 558  --- 508 476 137 355, 476 137 349
Ing. Vladimír Veselý 601 E 2 603 476 137 356
Mgr. Jan Voda 473  --- tělocvična 476 137 314
Karolína Vokáčová 551  --- 550 476 137 323
Ing. Hana Krausová (DPČ)  ---  ---  --- 476 118 209
Ing. Vlasta Šimmerová (DPČ)  ---  ----  --- 476 137 323