Úsek teoretického vyučování strojírenských oborů
šk. r. 2014/2015
platné od 1. 10 2014
         
Vyučované obory
Kód oboru Název oboru dle RVP Zkratka Název ŠVP
23-45-L/01 Mechanik seřizovač MSM Mechanik seřizovač - mechatronik
23-51-H/01 Strojní mechanik SM Strojní mechanik (strojař, potrubář)
23-56-H/01 Obráběč kovů OK Obráběč kovů
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel AM Automechanik
66-53-H/01 Operátor skladování OS Operátor skladování - logistik
 
  č. kabinetu třídnictví č. učebny č. telefonu
ZŘTV - STR  
Ing. Ivana Hermannová 503  --- 569 736 633 053, 476 137 544 (343)
  502 sborovna  --- 476 137 353
Učitelé  
Mgr. Tomáš Babouček  --- OS 1 C (Chanov)  --- 476 118 209
Ing. Jana Bělíková 345 OKO 1 441 476 137 205
Ing. Iva Brisudová 535 SM 1 532 476 137 348
Ing. Marcela Černá 518 SMO 2 522 476 137 346
Ing. Daniela Dinstpírová 517  --- 516 476 137 346
Mgr. Darina Fenclová 452 AM 1 540 476 137 334
Ing. Vladimír Jošek 440 AM 3 442 476 137 342
Ing. Jiří Kraus 443 SMO 3 439 476 137 333
Mgr. Věra Krejzová 452 výchovné poradenství 511 476 137 334
Ing. Alexandra Krištofíková 440  --- 437 476 137 342
Ing. Věra Miškovská 443  --- 507, 513 476 137 333
Mgr. Helena Paulová 518 OS 2, metodik prevence 505 476 137 346
Ing. Kamila Rybínová 535 OS 3 561 476 137 348
Ing. Jitka Šimůnková 536 MSM 4 555 476 137 322
Ing. Šárka Šumová 518 AM 2 512 476 137 346
Bc. Věra Vitoušová 558  --- 508 476 137355, 476 137 349
Mgr. Jan Voda 473  --- tělocvična 476 137 314