Svářečská škola

CNC centrum

Profesní kvalifikace

Veřejné zakázky

Partneři školy

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most
Tel: (+420) 476 137 111, e-mail:
sstmost@sstmost.cz
Nové stránky- administrace
Nové stránky - náhled

 

p PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

Home

Kde nás najdete

Ke stažení

Kontakty

MOST- KANDIDÁT NA EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

ŠKOLA

STUDIUM

PRO ŽÁKY A RODIČE

SPORTOVNÍ AREÁL

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY

OSTATNÍ ČINNOSTI

DOKUMENTACE BOZP a PO ONLINE

ZÁBAVA

JÍZDNÍ ŘÁD MHD

VLAKY-AUTOBUSY


 

GIBS

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Smlouva.pdf
Více ZDE


Více ZDE


Střední školy

 

CZ.NIC je sponzorem Soutěže v programování a soutěže SOČ

 cid:image001.png@01CF0ACD.8DFF0E70

Vaše náměty, návrhy, nápady a připomínky
k
 webovým stránkám zasílejte
na e-mailovou adresu
pruzkum@sstmost.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA

RED_IZO 600170641

IZO 108006891

IČ 00125423

DIČ CZ00125423

NÁVŠTĚVNOST

[CNW:Counter]

counter.cnw.cz

KRITÉRIA přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

 

Přihláška _ke_studiu

Přihláška nástavba 2015

Přihláška_SS_2014_denni

 

Dny otevřených dveří

"Naše škola je přihlášena k Pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.
 
Uchazeči, kteří podají přihlášku do oboru vzdělání s maturitní zkouškou a obdrží z naší školy pozvánku k vykonání jednotných testů, budou konat testy z "Českého jazyka a literatury" a "Matematiky". 
Ilustrační testy lze stáhnout z oficiálních stránek společnosti CERMAT."

!!! POZOR !!! Aktuální informace pouze na >> nových stránkách << !!!

Automatické otevření nových stránek po zadání www.sstmost.cz bude hotové v průběhu února 2016 (toto bohužel není v naší režii). Automatické přesměrování zde nebude zapnuto, kvůli zachování funkčnosti starých stránek i po přesměrování domény www.sstmost.cz na nový server mimo budovu školy.

Nepřehlédněte


Důležité:

SŠT MOST pořádá ZÁJEZD

Moritzburg a adventní Drážďany 2015


Důležité:

SŠT MOST pořádá ZÁJEZD

Adventní Drážďany 2015


Důležité:

Termíny
Mat. a záv. zkoušek

Maturitní zkoušky

Závěrečné zkoušky


Důležité:

Nábor Policie České Republiky


Důležité:

Profilové části MZ 2015/2016


Důležité:

„Žáci, kteří uspěli u všech částí MZ se dostaví dne 22.9.2015 v 9.00 hod do salonku za jídelnou. Zde jim bude slavnostně předáno maturitní vysvědčení. Rychtářová“


Důležité

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/15


Důležité:

Z provozních důvodů dochází ke změně rozvrhu dálkového studia oboru Elektrikář-silnoproud 3. ročník - v měsíci září se z 29. 9. 2015 se vyučovací předměty přesouvají na 15. 9. 2015 a z 15. 9. 2015 na 29. 9. 2015.

Rozvrh dálkového studia ročníku 2015/2016 1.pololetí

....ZDE


Rozdělení žáků 1.ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost  do jednotlivých tříd

....ZDE


Důležité:

„Na Vámi zadaný e-mail byl zaslán Výpis přihlášky. Postupujte dle instrukcí ředitele školy. V příloze získáte Základní informace k písemné části MZ, o termínech a průběhu  ústní části MZ se informujte od 2.9.2015 u svého třídního učitele. Rychtářová“
....ZDE


Důležité:

Upozornění !

Ode dne 26.6.2015 od 12:00 hod proběhne v pokladn2 SŠT Most výplata stipendia a dojíždění pro žáky, kteří ukončili studium.


Důležité:

TERMÍNY OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY  ....ZDE

TERMÍNY - OPRAVNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY  ....ZDE


Důležité:

„Žáci, kteří neuspěli z jakékoli části MZ ,popř. nemají ukončený 4.ročník a opravné zkoušky konají v srpnu, se dostaví do školy ve dnech

18.-24.6.2015 do kabinetu č.604 k vyplnění přihlášky na Podzim 2015! Pokud přihlášku nevyplní, nemohou  být k MZ v září připuštěni.

   Žáci, kteří konali DT či PP, se od 15.6.2015 přihlásí na vpz.cermat.cz a pomocí autentizačního kódu(uveden na výpisu přihlášky) si zažádají o zaslání Protokolu o výsledcích společné části MZ. V tomto protokolu bude uveden počet získaných procent, ale také percentil(úspěšnost žáka v celorepublikovém porovnání maturujících žáků). Rychtářová“


Důležité:

Dne 13.května 2015 od 14:00 hod. proběhlo jednání Školské rady při Střední škole technické, Most, p.o Zápis z jednání ke stažení


Důležité:

Pozvánka pro rodiče
srdečně Vás zveme dne 24.června.015 od 16:00 více zde...


Důležité:

  „DT a PP se konají dle jednotného systému zadávání(viz. Příloha) od 4.5. do 11.5.2015. Byly Vám rozeslány pozvánky na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Dostavte se včas, rozpisy učeben a rozmístění žáků v učebnách budou od 30.4.2015 na nástěnce ve vchodu do školy. Povolené pomůcky(matematicko-fyzikální tabulky nebo slovníky) přineste ke kontrole nejpozději 28.4. do sborovny strojního úseku. Ve dnech konání testů je najdete v učebnách dle rozpisu.

   Termíny pro Praktickou písemnou zkoušku a ústní část MZ Vám sdělí tř. uč. nebo je najdete dále na stránkách školy.

   Sledujte také stránky www.novamaturita.cz.“

 

JZS_jaro-2015_podrobne schema_(priloha 8)

 

MZ 2015_kalendar_jaro


Důležité:

Složení Školské rady

 

předseda ŠR:                      Ing. Blažej Grznár

místopředseda ŠR:

Mgr. Miroslava Kindlová

 

členové ŠR:                         PhDr. Václav Hofmann

                                               Ing. Martina Francírková

                                               Ing. Václav Zahradníček

                                               Mgr. Jiřina Rychtářová

                                               Ing. Renata Zemánková

                                               Vladimír Porada

                                               Aleš Cikánek

více zde...


Důležité:

Termín Maturitní zkoušky – školní rok  2014/2015.... Zde


Důležité:

„Žákům, kteří se přihlásili k MZ termín Jaro 2015 byl zaslán mail s Výpisem přihlášky a Protokolem o předání výpisu. Výpis přihlášky si student uloží, Protokol o předání vytiskne, podepíše a odevzdá třídnímu učiteli, popř. Mgr. Rychtářové. Pokud žák mail neobdržel, nesplnil základní povinnost o zapsání své adresy do Bakaláře v září. Situaci musí neprodleně řešit s třídním učitelem.“


Aktualizováno-ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2014/2015


Důležité:

„Žáci, kteří chtějí maturovat v termínu Jaro 2015 se dostaví do školy k vyplnění  přihlášky a to v pracovní dny: 20.11. až 26.11. v době od 9.00hod do 14.00hod, dne 25.11. od 11.00hod do 17.00hod do kabinetu číslo 604. Bez této přihlášky nelze jakoukoli část maturitní zkoušky konat! Rychtářová


Důležité:

Termíny závěrečných zkoušek a opravných závěrečných zkoušek – PROSINEC šk. r. 2013/2014

TŘÍDA  --> PRO VŠECHNY TŘÍDY


PÍSEMNÁ ČÁST
(VE ŠKOLE OD 7:45 H)
02. 12. 2014


PRAKTICKÁ ČÁST
(V DÍLNÁCH OV OD 7:00 H)
03. - 05. 12. 2014


ÚSTNÍ ČÁST
(VE ŠKOLE OD 7:45 H)
15. 12. 2014

 


Důležité:

„Pro maturitní vysvědčení a Protokol o výsledcích DT se dostavte do školy v pátek 19.9.2014 v 8.00hod do učebny č. 578. Musíte zároveň podepsat protokoly o převzetí.

Pokud žák neuspěl z jakékoli části MZ, musí pravidelně sledovat stránky školy, kde bude informace o podávání přihlášek k MZ (zřejmě v měsíci v listopadu). Pokud si přihlášku v termínu  nepodá, nemůže jít na opravnou zkoušku.“


Důležité:
Informace Pro žáky:
Termíny a průběh MZ podzim 2014.
Vydání osvědčení, výsledkový portál žáka  


Důležité:
Stipendijní příspěvky a příspěvky na dojíždění pro absolventy školy ve školním

roce 2013/2014

(pro 3. ročníky po závěrečné zkoušce a 4. ročníky po maturitní zkoušce)

se budou vyplácet v pokladně školy ve dnech 27.6. a 30.6.2014.

Pokladna je přestěhovaná do budovy Domova mládeže SŠT.


6.05.2014
K zahájení školního roku 2014-2015
více ZDE


15.04.2014
Nábor nových policistů
více ZDE

Aktuální informace
Teoretické vyučování


Odborný seminář pro pracovníky v autoopravárenství.

Jak už se stalo tradicí, Střední škola technická v Mostě je často pořadatelem různých odborných seminářů v problematice autoopravárenství. Nebylo tomu  jinak ani na sklonku uplynulého roku, kdy 11. prosince se na půdě naší školy konal odborný seminář na téma ,,Snímání tlaku vzduchu v pneumatikách“. Proč právě tato problematika? Důvodem je skutečnost, že nově vyrobená vozidla od ledna loňského roku musejí býti povinně vybavena touto technologií a jedná se o něco co do podvědomí především odborné veřejnosti vstoupilo z celou řadou otazníků. Proto díky pochopení a spolupráci s aftermarketovým prodejcem autodílů firmou APM Kdyně se nám podařilo zajistit lektory v dané problematice a uskutečnit tento seminář. O potřebnosti teoretických, ale i praktických informací svědčí skutečnost, že se tohoto semináře zúčastnili nejen žáci II. a III. ročníku oboru Automechanik, ale i účast pracovníků z pneuservisů v Mostě, učitelů odborné výchovy z jiných středních škol našeho kraje, ale i např. soudní znalec v oboru automobilů.

Účastníci semináře sledují přednášku s prezentací problematiky TPMS

Problematika semináře TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) se skládala z přednášky lektora fy. APM  p. Jiřího Pospíšila, který za pomoci názorných pomůcek a příkladů prezentoval tuto problematiku a ochotně reagoval na dotazy z řad praktiků, ale i našich žáků. V druhé části následovalo praktické představení různých přístrojů jež jsou na trhu a s jejichž pomocí lze komunikovat a nastavovat snímače, tak aby je řídící jednotka vozidla vzala za své.

Zejména tato část vyvolala mezi odbornou veřejností značnou řadu dotazů, které byly lektory zodpovídány a upřesňovány vzhledem k jednotlivým značkám vyráběných vozidel. Bylo připomenuto, že poprvé se tyto systémy objevily již cirka před deseti lety jako součást příplatkové výbavy např. u automobilu RENAULT Laguna a s další technologií u vozidel OPEL.

Lektor Josef Lucák při praktické části představuje diagnostické přístroje pro TPMS

Lektor fy. APM p. Jiří Pospíšil velice přijatelným způsobem prezentoval problematiku v nových vozidlech.

 Výstupem z tohoto odborného semináře bylo osvědčení o absolvování vzdělávací akce, která byla akreditována v systému DVPP pod č.j. MŠMT: 28713/2014-1-276

OSVĚČENÍ ke stažení zde

                                          Text i foto: Ing. Vladimír Jošek


Exkurze žáků v Elektrárně Ledvice

V pondělí 23.11.2015 se žáci 2. ročníku oboru peněžní manipulant vydali na základě pozvání od svých bývalých spolužáků (absolventů stejného oboru) a současných zaměstnanců Elektrárny Ledvice, na exkurzi.
V moderním informačním centru, které je umístěno v administrativní budově, jsme se nejdříve prostřednictvím 3D filmu seznámili se vznikem Vesmíru, tedy i planety Země a s jejím vývojem. Hned na začátku exkurze jsme se tedy dozvěděli, kdy a jak vzniklo uhlí.
Po filmu nám dlouholetý zaměstnanec firmy p. Vladimír Král v krátkosti shrnul historii elektrárny, její výstavbu a modernizace. Dozvěděli jsme se mimo jiné i o pracovních podmínkách zaměstnanců firmy.
Po té nás u velké trojrozměrné obrazovky pomocí joystiku provedl elektrárnou uvnitř. „Prošli“ jsme se podél turbíny, nahlédli jsme do odsíření, kotelny a dalších provozů.
Na závěr proběhla diskuse, při níž pan Král odpovídal na zvídavé dotazy studentů. Při loučení zaměstnanci infocentra pozvali na návštěvu i další studenty naší školy.

Žáci v minulosti absolvovali již několik exkurzí do různých peněžních ústavů. Tato změna potvrdila, že absolventi tohoto oboru mohou najít uplatnění i jinde, což dokazují právě bývalí studenti, kteří nás pozvali.

Ing. Petr Brabec
učitel odborných předmětů


  Účast žáků na hlavním líčení v případu vraždy

Ve dnech 16. a 18.11.2015 se určení žáci IV. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnili u Krajského soudu Ústí n/L hlavního líčení konaného v případu vraždy seniorky v Ústí n/L, ke které došlo dne 17. února letošního roku v Ústí n/L, na Severní Terase.
Obžalované, známé poškozené, hrozil za uvedený zvlášť závažný zločin dle § 140 odst. 2,3 trestního zákoníku trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest, neboť motivem jejího jednání bylo získat majetkový prospěch a čin byl spáchán s rozmyslem a po předchozím uvážení. Odsouzena byla druhý den hlavního líčení k trestu odnětí svobody ve výši 17 let a k trestu propadnutí věci. Jelikož se obžalovaná i státní zástupce výslovně vzdali práva odvolání, rozsudek se stal pravomocným a vykonatelným.
Žáci během hlavního líčení pozorně sledovali činnost státního zástupce, obhájce obžalované a zejména poznali zásadní význam zajištěných důkazů z místa činu a dalších důkazů opatřených následně policejním orgánem pro usvědčení a následné odsouzení pachatelky.
Tato účast na hlavním líčení usnadní našim žákům jejich přípravu na maturitní zkoušku z předmětů Právo a Kriminalistika a pomůže jim i v jejich budoucím povolání v rámci bezpečnostních sborů České republiky.
Děkujeme vedení Krajského soudu Ústí n/L a zejména předsedovi senátu panu Mgr. Romanu Felzmannovi za umožnění účasti našich žáků a také za vysoce profesionální vedení celého hlavního líčení.

Ing. Čestmír Pastyřík
statutární zástupce ředitele školy


Exkurze na Letecké službě Policie ČR

Dne 5.11.2015 se žáci všech tříd III. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnili návštěvy v areálu Letecké služby Policie ČR v Praze 6 Ruzyně, kde si za odborného dozoru pilotů a mechaniků podrobně prohlédli používanou leteckou techniku a vybavením policejních vrtulníků.
Zajímavé pro ně byly především rozdíly ve vybavenosti jednotlivých strojů - pátrací a dokumentační vrtulník Eurocopter vybavený kamerovým systémem s termovizí s přenosem obrazu na pozemní stanoviště, záchranářský vrtulník k přepravě zraněných osob v ohrožení života, vrtulník Bell 412 používaný k hašení požárů vybavený vakem na vodu, vrtulník vybavený hrazdou se sestupným zařízením a další.
Žáci si v průběhu exkurze měli možnost „na vlastní kůži“ vyzkoušet jednotlivé prvky vybavení policejních vrtulníků a zároveň i přepravované techniky používané na místě konkrétního zásahu ať v rámci policejních, nebo záchranných akcí popř. v případě nasazení v rámci integrovaného záchranného systému. Odborný výklad a přednášky policistů a zaměstnanců LS PČR byly obsahově voleny tak, aby žákům doplnily jejich studium v předmětech Veřejný pořádek, Integrovaný záchranný systém a Právo.
Děkujeme vedení a celému personálu Letecké služby PČR za otevřený a odborný výklad a za ukázku použití veškeré používané techniky, díky které již v rámci ČR byla mj. zachráněna řada lidských životů.

Ing. Čestmír Pastyřík
statutární zástupce ředitele školy


Pochvala ředitele - Karfík Daniel

Za příkladný čin, poskytnutí první pomoci při záchraně lidského života, byl oceněn pochvalou ředitele školy žák Daniel Karfík ze třídy SMO 3 (Obráběč kovů). Žák poskytl masáž srdce muži, který zkolaboval v MHD, do příjezdu lékařů.

21.10.2015

 

Ing. Marcela Černá., Třídní učitelka SMO3


Seminář "Co dýcháme?"

Žáci třídy OKO 1 (obráběči kovů a operátoři skladování) za doprovodu pedagogů Ing. Kamily Rybínové a Ing. Ivy Brisudové, navštívili Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, kde se zúčastnili výukového semináře: ,,Co dýcháme?“
V průběhu semináře byla pozornost věnována bližším tématům: emisím, imisím, jejich monitoringu a jejich vlivu na zdraví člověka a ekosystémy. Zajímavým tématem pro žáky byly současné zdroje znečišťování ovzduší v Ústeckém kraji.

Žáci během semináře plnili drobné úkoly a vyzkoušeli si Spirometr, kterým si změřili svojí kapacitu plic.

Na závěr žáci vyplnili pracovní listy, které byly současně zopakováním získaných poznatků.

S sebou domů jsme si odnesli tzv. VZDUCHOTERO, což je desatero ekologického chování týkající se ovzduší.

Celým seminářem nás provázela velice milá paní ředitelka Ekocentra Ing. Milena Vágnerová, které touto cestou děkujeme.

21.10.2015

 

   

Ing. Iva Brisudová, Ing. Kamila Rybínová


Projekt česko-saské policejní spolupráce

Dne 6.10.2015 došlo na naší škole k podpisu projektové žádosti o dotaci k projektu česko – saské spolupráce pod názvem „Zlepšení bezpečnosti v sasko-českém příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností“. Jedná se o projekt partnerů:

- Polizeidirektion Zwickau a Chemnitz,
- Krajského ředitelství policie Ústeckého a Karlovarského kraje

a naší školy, na kterém se budou podílet, v případě jeho schválení, dva studentské týmy oboru Bezpečnostně právní činnost a určení pedagogové školy. V rámci tohoto projektu proběhnou mj. stáže a hospitace našich žáků u českých a saských policejních útvarů, žáci se budou s policejními odborníky účastnit přednášek na základních školách k prevenci drogové a počítačové kriminality, budou zpracovávat informační letáčky pro veřejnost a škola bude zajišťovat jazykové vzdělávání českých a saských policistů z jazyka druhého státu. Účast našich žáků na tomto projektu jim usnadní orientaci v náplni práce bezpečnostních sborů obou států, zdůrazní význam mezinárodní policejní spolupráce v Schengenském prostoru a lépe je připraví na jejich budoucí povolání v rámci bezpečnostních sborů ČR.

Tato společná projektová činnost je výsledkem vynikající dlouhodobé spolupráce naší školy s českými a saskými policejními útvary, které významně přispívají ke zvyšování efektivity vzdělávání našich žáků. Za tento jejich významný příspěvek ke vzdělávání žáků jim upřímně děkujeme.

Ing. Čestmír Pastyřík
statutární zástupce ředitele školy


Stavební seminář „Ekologicky šetrné a energeticky úsporné stavby“

Dne 14. 10. 2015 se žáci 1. a 2. ročníku oboru Stavebnictví zúčastnili pod vedením učitelů odborných předmětů semináře na Benediktu v Mostě, který pořádala agentura AZ PROMO. Žáci se zájmem vyslechli pět dílčích vystoupení jednotlivých přednášejících zaměřených na téma semináře a dozvěděli se mnoho zajímavostí, jak z hlediska materiálového, tak technologického, v souvislosti s vývojem a současnými trendy moderního stavebnictví.

Ing. Jaroslav Hermann, Bc. Karel Neumann
učitelé odborných předmětů


Zahájení odborných praxí žáků oboru Bezpečnostně právní činnost

Dnešního dne proběhla úvodní schůzka žáků všech tříd III. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost s vedením Policie ČR, Územního odboru Most. V rámci této schůzky byli žáci seznámeni se strukturou a s úkoly Policie ČR Územního odboru Most, podrobně s činností útvarů pořádkové a dopravní policie, služby kriminální policie a vyšetřování a s dalšími složkami, které na území okresu Most působí.

Touto úvodní schůzkou byl zahájen výkon odborné praxe našich žáků, která bude vykonávána v rámci všech policejních útvarů přímého výkonu služby. Žáci poznají především činnost hlídkové služby, dozorčí služby obvodního oddělení v rámci příjmu oznámení od občanů, činnost pracoviště kriminalistické techniky při ohledání místa činu a při vyhodnocování stop zajištěných na místě činu včetně jejich významu pro usvědčení pachatele. Dále žáci budou seznámeni s výkonem služby dopravní policie při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a poznají i složitost práce služby kriminální policie a vyšetřování při zjišťování pachatelů trestných činů.

Upřímně děkujeme vedení Policie ČR, Územního odboru Most za organizaci výkonu praxe našich žáků, kteří jsou připravováni na své budoucí povolání zejména v rámci bezpečnostních sborů České republiky.

 

Ing. Čestmír Pastyřík
statutární zástupce ředitele školy


Exkurze ForArch Praha - Letňany

Studenti stavebních a elektrotechnických oborů SŠT Most se dne 17. 9. 2015 společně s odbornými učiteli zúčastnili stavební výstavy For Arch v Praze. Na výstavišti v Letňanech všichni přítomní se zájmem zhlédli expozice širokého spektra vystavovatelů. V odpoledních hodinách se účastníci exkurze vraceli nejen s mnoha katalogy, letáky či propagačními materiály vystavovatelů, ale i s pocitem příjemně prožitého dne a studenti navíc s poučením a novými vědomostmi užitečnými pro další studium.

Ing. Jaroslav Hermann, Bc. Karel Neumann, Jiří Štika
                                                                                     učitelé odborných předmětů


Adaptační aktivity pro 1. ročníky

Ve dnech 2. - 4. 9. 2015 se všechny třídy prvních ročníků Ekonomického úseku zúčastnily adaptačních aktivit. V průběhu tří vyučovacích hodin jsme formou různých sportovních či kreativních skupinových her společně s třídními učiteli vytvořili příležitosti k seznamování a stmelování třídních kolektivů.

Moc děkujeme všem zúčastněným za jejich aktivní nasazení, skvělý přístup a přátelskou atmosféru. Zároveň také přejeme co nejlepší start do nového školního roku na naší škole!

Miroslava Dvořáčková, metodik prevence
Andrea Hříbalová, speciální pedagog
Petra Burdová, výchovný poradce


POZOR!

Brožura jako výstup z projektu „Přeshraniční prevence drogové kriminality - Prevence bez hranic“„, realizovaného za pomoci Česko-německého fondu budoucnosti (německý název projektu „Grenzüberschreitende Prävention der Drogenkriminalität (Prävention ohne Grenzen)“

 

Studenti Střední školy technické, studenti z Gymnázia Marienberg a studenti z Gymnázia Thomase Manna vytvořili na základě poznání a povědomí studentů o  problematice drog a na základě jejich  samotného a konkrétního zapojení do řešení dané problematiky závěrečnou publikaci o projektu, která bude šířit výstupy a výsledky projektu dál na jiných školách v daném regionu.

ZDE


Fotbalový tým SŠT Most

V uplynulém školním roce se fotbalový tým SŠT Most zúčastnil několika soutěží a dosáhl nemalých úspěchů, čímž navázal na předcházející ročník, kdy jeho snažení skončilo třetím místem na celorepublikovém finále Středoškolské futsalové ligy (SFL) v Brně. Ve stejné soutěži se našim
žákům dařilo i letos. V základních kolech nenašli přemožitele a kvalifikovali se do finále severočeské divize, ve které obsadili skvělé druhé místo.
Další úspěch zaznamenali nejen naši žáci, ale i pedagogové tělesné výchovy, při pořádání republikového přeboru v sálové kopané stavebních škol. Celý turnaj se odehrál v přátelské atmosféře a všechny zúčastněné školy si pochvalovaly zázemí a vysoký standard, který jim naše
škola v průběhu turnaje poskytla. Vše ozdobili naši žáci svými výkony a ziskem poháru za druhé místo.

Své výborné výsledky z halových turnajů potvrdil výběr SŠT Most i na venkovních hřištích, kde na podzim roku 2014 vyhrál okresní kolo populárního Poháru Josefa Masopusta a na jaře letošního roku obsadil druhé místo v krajském finále stejné soutěže.


Tým SŠT Most: Kopta Jan, Krabec Michal, Svoboda Antonín (všichni BP4C), Vávra Pavel (PEM4), Krzák Lukáš, Kocúr Dominik, Stanko Miroslav (všichni BP3B), Štuler Matěj, Vorel Marek (oba BP3A), Dolejší Dominik (E3), Holečka Tomáš, Bidmon Libor, Kup Tomáš (všichni BP2C), Šebesta Libor, Černý Petr (oba BP2B), Malý Milan (BP2A), Rolník Miroslav (OS2), Weickert Zdeněk, Weickert Andrej (oba BP1B), Sláma Dominik (BP1A).Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci SŠT Most.Mgr. Aleš Polata
(vedoucí týmu)


Ve dnech 8. až 12.6.2015

Ve dnech 8. až 12.6.2015 se v horském hotelu Lesná uskutečnila společná odborná praxe žáků všech tříd III. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost. V rámci ní se žáci zúčastnili výcviku služebních psů Městské policie Litvínov, společně s určenými pracovníky Generální

inspekce bezpečnostních sborů Praha připravili modelové situace pro zkoušky spolehlivosti policistů, zúčastnili se přednášky k metodice vyšetřování trestných činů, kterou vedl odborník Územního odboru Policie ČR Most kpt. Bc. Hotový, seznámili se s činností a s vybavením zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, absolvovali noční výcvik s vojáky Armády ČR, podrobně se seznámili s činností dobrovolných hasičských sborů v rámci integrovaného záchranného systému a na modelové situaci si vyzkoušeli funkce a účinnost speciálních monitorovacích vozidel české a saské policie při akcích a shromážděních s účastí většího počtu osob. Pro žáky byla zajímavá i ukázka v ČR

ojedinělého speciálního vozidla Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, které je vybaveno jako mobilní operační středisko a je využíváno při mimořádných opatřeních Policie ČR.

V průběhu této praxe žáci dále společně se specialisty připravili plán modelové pátrací akce po dvou pohřešovaných osobách, které se ztratily v přilehlém lese. Vlastní pátrací akci pak žáci provedli společně s psovody české a saské policie, obě pohřešované osoby se podařilo během 2 hodin vypátrat. V závěru pátrací akce se žáci seznámili s termovizním vybavením vrtulníků Policie ČR, které je využíváno Policií ČR v podobných situací. Pro žáky byla zajímavá i diskuse s odborníky saské policie k předcházení drogové kriminality, kde si i vyzkoušeli speciální brýle simulující požití omamných a psychotropních látek a vliv jejich požití na rozpoznávací schopnosti člověka.

V závěru praxe žáci diskutovali s odborníky Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Praha na téma extremismu a terorismu a jejich projevů v ČR včetně diskuse nad mediálně sledovanými případy, které ÚOOZ v současnosti řeší. Tato část odborné praxe byla koncipována tak, aby upevnila teoretickou výuku studentů, navázala i upevnila neformální vztahy mezi studenty, zdůraznila význam týmové práce a připravila je na budoucí povolání v rámci bezpečnostních sborů ČR. Upřímně děkujeme vedení Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, Územního odboru Policie ČR Most, Policejního ředitelství Chemnitz, Generální inspekce bezpečnostních sborů Praha, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Praha, Městské policie Litvínov a obce Nová Ves v horách za jejich podporu a spolupráci, a to nejen při této akci.

 

Ing. Čestmír Pastyřík
statutární zástupce ředitele školy


Shromáždění příslušníků Policie ČR

Ve dnech 25. a 26. května 2015 proběhlo ve Vyšší policejní škole Holešov slavnostní shromáždění příslušníků Policie ČR v souvislosti s desetiletým výročím vzniku antikonfliktních týmů (AKT). Tyto byly zřízeny za podpory tehdejšího veřejného ochránce práv pana JUDr. Otakara Motejla v letech 2005-2006 se základním cílem -  předcházet formou komunikace násilí na demonstracích a početně rozsáhlých shromážděních občanů. Tohoto setkání se zúčastnili příslušníci AKT ze všech krajských ředitelství policie v ČR, vedení Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR, zástupci odboru bezpečnostní politiky MV ČR a další hosté. V rámci tohoto setkání převzal statutární zástupce ředitele naší školy Ing. Čestmír Pastyřík, jeden ze zakladatelů antikonfliktních týmů v Policii ČR (na snímku vpravo), od svého nástupce ve funkci ředitele služby pořádkové policie plk. doc. Ing. Martina Hrinka, Ph.D., MBA, pamětní plaketu AKT k jejich desetiletému výročí.   

 Ing. Čestmír Pastyřík
statutární zástupce ředitele školy


Dne 10.6.2015 se zúčastnili

žáci oboru Bezpečnostně právní činnost 3. ročníku soutěžních práci na SPŠ VO v Holešově. V soutěži  v oboru PRAVO Libor Bidmon získal třetí místo s práci Legalita a legitimita právního státu. Petra Kuncova obsadila 4. místo v oboru Prevence odhalování a objasňování tr. činnosti s práci Vyšetřování internetové kriminality.

Oběma účastníkům blahopřeje
Jan Novák


Projekt „AKADEMIE PROGRAMOVÁNÍ“ pokračuje

Společnost Microsoft CZ vydala tiskovou zprávu o probíhajícím projektu, do kterého jsou zapojení žáci 2. ročníku oboru elektrotechnika – počítačové systémy na naší škole. Plné znění tiskové zprávy ke stažení.

Ing. Blažej Grznár
Lektor a koordinátor projektu na SŠT Most


AUTOMECHANICI  VE  ŠKODA – AUTO

Ve dnech 28. a 29. dubna se žáci všech tří ročníků oboru Automechanik zúčastnili již tradičně tematického zájezdu do ŠKODA – Auto v Mladé Boleslavi. Počasí nám tentokráte nepřálo, tak jako v předchozích letech, ale      to nás neodradilo. Náš odpolední program začal prohlídkou muzea  spojenou       s poutavým výkladem a videoprojekcí. Tradičně se nám podařilo dostat tam, kam se běžně nechodí a to do depozitáře vozidel, která se nikdy do výroby nedostala.  

Jeden z modelů, který se nikdy nedostal do výroby a je uložen v depozitáři

Poté vyzbrojeni komunikačním zařízením, brýlemi a vestou jsme vyrazili do provozů výroby. Začali jsme na výrobě a montáži převodovek a motorů, následovala lisovna, svařovna a linka konečné montáže typů Octavia a Fabia III. řady. Tím byl náš odborný program vyčerpán a tak jsme se vypravili do Českého ráje, kde nás čekala tradičně dobrá večeře, ubytování a posezení u ohně. Druhý den po vydatné snídani jsme vyrazili do Prahy, kde nás čekala návštěva firmy AUTO Bond Group, a.s. Tato společnost ve svém pražském sídle prodává a servisuje značky NISSAN, KIA a MITSUBISHI. Zde jsme si prohlédli absolutně první prodejní stánek podle nejnovějších požadavků v ČR, na který se jezdí dívat i řada prodejců z Evropy. Seznámili jsme se jak s organizací prodeje, ale hlavně s opravárenskými provozy, jejich členěním vzhledem k rozsahu opravy a také s tím,  jak se člení servisní a opravárenské práce. Zajímavou částí byla problematika skladování, ale zejména objednávání a distribuce náhradních dílů. Tato skutečnost totiž značně ovlivňuje dobu oprav vozidel. Pověstnou třešničkou na dortu bylo předvedení automobilu NISSAN – Z v ceně cca 2500000,-  Kč. Toto vozidlo, nejen že se prodává zcela jiným způsobem, ale i jeho servis je podstatně odlišný od ostatních běžných vozidel. Zajímavostí je skutečnost ručního složení motoru, který dokáží pouze 4 lidé na světě a každý motor je opatřen štítkem svého tvůrce.  Poté jsme již zamířili naším autobusem  směrem k domovu. Avšak v průběhu cesty se u jednoho žáka dostavili zdravotní indispozice a byli jsme nuceni vyjet z dálnice a předat jej do péče rychlé zdravotnické pomoci, která jej převezla do mělnické nemocnice. My ostatní jsme se vrátili do Mostu. Všichni jsme zkonstatovali, že tento tematický zájezd výrazně přispěl k rozšíření poznatků o našem oboru, které jistě bude možné využít při další výuce.

 

Tradičně jsme v závěru snědli tento ,,značkový“  koláč, který zajistil Libor Franc

Text a foto:  Ing. Vladimír Jošek a Ing. Alexandra Krištofíková

 


          

 

 

 

 

Dne 24. dubna 2015 v době od 8.00 do 14.00 hod. se ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, Policií ČR – Krajským ředitelstvím Ústeckého kraje a s BESIP pro Ústecký kraj v naší škole uskutečnil 3. ročník pilotního projektu SAFETY ROAD, kterého se zúčastnili žáci středních škol na Mostecku.  

Je známým faktem, že pro řadu tragických nehod jsou charakteristickými znaky krátká řidičská praxe, jízda nepřiměřenou rychlostí a přeceňování vlastních řidičských schopností. Proto bylo cílem této akce pozitivně ovlivnit myšlení mladých řidičů, žáků středních škol, k bezpečné jízdě po pozemních komunikacích tak, aby se snížil počet dopravních nehod a zejména jejich následků tím, že žáci si sami modelově vyzkouší některé následky a příčiny dopravních nehod. 

V rámci akce byl žákům promítán film s následky dopravních nehod, žáci dále měli možnost využít jízdního trenažeru, odzkoušet si náraz ve 30km rychlosti do pevné překážky, na dalším trenažeru si zkusit jízdu „hlavou dolů“ a také si vyzkoušet vlastní rozpoznávací schopnosti s brýlemi simulujícími požití alkoholu a omamných a psychotropních látek. Zájemci také měli možnost si vyzkoušet své „kvality“ při parkování vozidla. Svojí expozici měla ve škole i Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, jejíž členové žáky seznámili s úkoly SPJ a zároveň i se svojí výstrojí a výzbrojí.

Děkujeme našim partnerům za profesionálně zvládnutou organizaci celé akce a věříme, že akce pomůže k pozitivnímu ovlivnění dopravní situace na Mostecku.

                                                                                                                        Ing. Čestmír Pastyřík
statutární zástupce ředitele školy


Naši studenti v Praze

Ve dnech 13. - 15. dubna 2015 se skupina osmi vybraných studentů ze čtyř tříd Bezpečnostně právního oboru účastnilo v pořadí již sedmé aktivity v rámci projektu Přeshraniční protidrogové prevence kriminality.  Mezi hlavní cíle projektu, do kterého je kromě naší školy zapojeno také Gymnázium v Marienbergu a Gymnázium Thomase Manna v Praze, patří vzájemná výměna zkušeností z oblasti prevence, rozvoj jazykových kompetencí, posilování sebevědomí a jedinečnosti studentů a vytváření příležitostí k sociální interakci na různé úrovni (vrstevníci, laici a odborníci apod.)

Studenti se ve dvou dnech zúčastnili např. prohlídek a neformálních besed ve středisku Drop-in a v psychiatrické léčebně Bohnice, vzájemně si mezi sebou představovali jimi vytvořené či vybrané preventivní aktivity, v německé restauraci a v Domě národnostních menšin ochutnali typicky německé pokrmy a nápoje a měli také možnost rozvíjet vzájemné sousedské vztahy se studenty a učiteli z Německa.

Velmi chválím zapojení, přístup a týmovou práci v celém průběhu akce.  

Mgr. Petra Burdová, výchovná poradkyně


Exkurze třídy OKO1 - OS

V pátek 10.4.2015 se třída OKO1 – OS zúčastnila exkurze ve společnosti BAUMAX, s.r.o. v Mostě. Děvčata si prohlédla mechanizační prostředky, s kterými v Baumaxu zaměstnanci pracují, dále se podívala do otevřeného, polootevřené a uzavřeného skladu. V rámci výuky předmětu Technologie skladování si prohlédla i regály a palety.

 

Na závěr exkurze, děvčata vypracovala malý test, který jim byl oznámkován.

Ing. Šárka Šumová - učitelka TES 

 


SOUTĚŽ 3D modelování v SOLIDWORKS

Žáci naší školy oboru Mechanik seřizovač - mechatronik se zúčastnili celostátní přehlídky středních průmyslových škol v celodenní soutěži 3D modelování v SOLIDWORKS, kterou pořádala firma SolidVision s.r.o. Brno dne 24. března 2015 v Hranicích na Moravě. Soutěže se účastnilo 41 žáků z 19  odborných škol.

Základním obsahem soutěže byl 3D model dílu dle zadaného výkresu a tvorba výkresu ze zadaného modelu.

Práce, kterou měli žáci zpracovat dle zadaných pokynů, byla prováděna na PC s nejnovější verzí programu SolidWorks, kterou organizátor soutěže poskytl pro soutěž. Z důvodu velkého počtu účastníků, kteří v moment soutěže zahltili server, se žákům značně zpomalil proces modelování. Samotné soutěžící zaskočila i informace, že větší hodnocení dostalo zpracování 2D tvorby výkresu, na kterém však mohli pracovat až po odevzdání modelu. Model pro výkres nešel do programu dříve načíst až po schválení komisařem.

Děkujeme žákům za účast na přehlídce a vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale také za prezentaci studijního oboru Mechanik seřizovač - mechatronik. Akce jsme se zúčastnili jako jediní zástupci Ústeckého kraje.

 

Věra Vitoušová


Ve dnech 9. - 20. března 2015 se zúčastnilo 6 studentů naší SŠT odborné stáže žáků v rámci projektu ERASMUS + v Bildungs - Werkstatt Chemnitz gGmbH ve SRN. Jednalo se o vybrané žáky 3. ročníku oboru MECHATRONIK, jejich tým ve složení Karel Borl, Martin Fleišer, Jan Musil, Jan Nebl, Pavel Platych a František Šesták prokázal výborné teoretické znalosti v oblasti řízení CNC i praktické dovednosti v sestavování vzduchových obvodů ( v oblasti pneumatiky ). Kluci - kromě řady nových zkušeností ve svém oboru - poznali i velice hezké, moderní a současně nesmírně malebné saské město s bohatou historií.  

 

Čestmír Miroslav Olič


 

 

                                                                                             

Návštěva ombudsmana MV ČR ve škole

Dne 18.3.2015 navštívila naši školu ombudsmanka Ministerstva vnitra České republiky paní Mgr. Blanka Besserová, která se zajímala o studijní výsledky školy v oboru Bezpečnostně právní činnost a zejména zkoumala uplatnění absolventů po ukončení studia. Velmi přivítala skutečnost, že první maturanti tohoto oboru na jaře letošního roku uspěli u maturitní zkoušky v I. kole z téměř 80% a v současné době jich 11 pokračuje ve studiu na vysoké škole, 19 na vyšší odborné škole příbuzného oboru, celkem 7 jich bylo přijato do služebního poměru příslušníka Policie České republiky (u 1 dalšího se jeho přijetí připravuje) a 1 byl přijat do služebního poměru vojáka z povolání v rámci Armády České republiky.

 Ombudsmanka MV ČR také diskutovala s žáky třídy 4C oboru Bezpečnostně právní činnost, které seznámila s činností a se zaměřením svého pracoviště. Na konkrétních případech podání policistů, hasičů a zaměstnanců MV ČR zmínila postup při řešení podání např. policistů, kde by se mohlo jednat o porušování základních a dalších práv příslušníků a zaměstnanců nebo o nečinnost jejich nadřízených při účinném prosazování těchto práv. Každé z těchto podání je důsledně prošetřeno a je-li zjištěno pochybení, jsou zjištěné závěry prošetření postoupeny příslušnému služebnímu funkcionáři s kázeňskou a personální pravomocí k provedení potřebných opatření. Tento služební funkcionář má následně za povinnost informovat ombudsmana o tom, jaká konkrétní opatření k odstranění zjištěných nedostatků učinil. Neformální diskuse následně poukázala na význam existence a činnosti ombudsmana MV ČR, která napomáhá k posilování právních jistot příslušníků bezpečnostních sborů a zaměstnanců ministerstva vnitra.  

Děkujeme paní Mgr. Blance Besserové za její podporu tohoto významného oboru pro naši školu a současně vedení Ministerstva vnitra ČR za odborné systémové vedení výuky studijního oboru.

 

 

Ing. Čestmír Pastyřík
statutární zástupce ředitele školy


 

 

 

Účast na hlavním líčení

Dne 17. března 2015 se naši žáci třídy 4A oboru Bezpečnostně právní činnost v rámci své přípravy na maturitní zkoušku z předmětu Právo zúčastnili hlavního líčení na Okresním soudu Most, kde byl projednáván případ zvlášť závažného zločinu dvojnásobné loupeže a zločinu násilí proti úřední osobě – vůči příslušníku Policie ČR, který k zastavení útoku vůči sobě musel v souladu se zákonem použít střelné zbraně.

 V průběhu celého hlavního líčení žáci pozorně sledovali úkony státního zástupce, činnost a záměry obhajoby, celý průběh dokazování (výslechy svědků, znalců, čtení listinných důkazů) a zároveň z jednotlivých forem dokazování odvozovali i typy a význam jednotlivých činností policejního orgánu v rámci přípravného řízení od doby zahájení úkonů v trestním řízení do podání obžaloby státním zástupcem soudu (ohledání místa činu, zjišťování případných svědků, vyšetřovací pokus, zajišťování věcných a listinných důkazů apod.).

 Velmi přínosné pro blížící se maturitní zkoušku našich žáků byly i způsoby obhajoby obžalovaného a jeho právního zástupce a zejména následné hodnocení váhy polehčujících a přitěžujících okolností, které se následně odrazilo ve výši a druhu trestu.

 Upřímně děkujeme vedení Okresního soudu Most a vedení Okresního státního zastupitelství Most za pomoc a spolupráci při vzdělávání našich žáků, kteří jsou připravováni na zaměstnání v rámci služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů České republiky a současně na své další studium vysokých škol orientovaných do oblastí právo a vnitřní bezpečnost státu.

 

 

 Ing. Čestmír Pastyřík
statutární zástupce ředitele školy


Projekt „AKADEMIE PROGRAMOVÁNÍ“ na naší škole

Od úterý 24. března 2015 bude na naší škole v rámci vzdělávacího projektu  „Akademie programování“  společnosti Microsoft a Nadace Charty 77/Konta Bariéry zahájena výuka programování. Do projektu jsou zapojeni žáci 2. ročníku oboru Elektrotechnika – počítačové systémy, kteří získají znalosti v oblasti vývojových technologií společnosti Microsoft, které jsou primárně určené pro vývoj aplikací pro dotyková zařízení (tablet, smartphone). V rámci výuky programování, budou nejlepší z žáků odměněny hodnotnými cenami, věnovaných společností Microsoft a Nadací Charty77/Konto Bariéry. Tito nejlepší žáci, se pak mohou ucházet o účast na hackathonu v prostředí společnosti Microsoft CZ za přítomnosti odborníků z praxe a soutěžit o hodnotné ceny.

Ing. Blažej Grznár
Lektor a koordinátor projektu na SŠT Most


EXKURZE TŘÍD OS2, OS3

Dne 18. února 2015 se třídy OS2 a OS3 zúčastnila exkurze ve firmě iElektra, s. r. o. Firma se zabývá prodejem elektromateriálu a zároveň servisem. Pan vedoucí Zdeněk Ceral nám vyložil celou historii a současnou strategii firmy a předal nás paní Kateřině Milkové, která nás provedla celou provozovnou a skladem. Výklad byl velmi působivý, žákům bylo prezentováno, jakým způsobem se provádí uskladnění různých druhů elektrotechnického zboží, jak se provádí objednávky, expedice a postup přímého prodeje zákazníkům. Zajímavostí bylo, že firma dělá objednávky tzv. na míru, kdy zjišťuje nejnižší možné ceny v daném segmentu. Po celou dobu prohlídky bylo žákům zdůrazňováno, že jejich učební obor je v současné době pro zaměstnavatele potřebný, ale s podmínkou získání výučního listu.

Text a foto: Ing. Alexandra Krištofíková

 

 


SEDMIKRÁSKA

Cílem tohoto projektu je „motivace žáků základních a středních škol k přijetí zásad zdravého životního stylu, naučit je rozpoznávat skutečné hodnoty a priority života, nasměrovat správně jejich postoje, připravit je co nejlépe do života a posílit jejich fyzickou i psychickou kondici.“.

Více zde...

 

 

 V pondělí 23. února se Šárka Plevová z Bezpečnostně právního oboru, vítězka školního kola olympiády v AJ, zúčastnila okresního kola a umístila se na pěkném 6.místě (z celkového počtu 13 účastníku z mosteckých a litvínovských středních škol).


Odborný seminář fy. KYABA

Tak jako v uplynulých dvou letech i letos uspořádala fa. KYABA Czech odborný seminář s tématikou diagnostika, opravy a prevence závad tlumičů pérování, pružin a uložení pružících prvků. Seminář byl určen žákům II. ročníku učebního oboru Automechanik. Danou problematikou žáky tradičně provázel servisní zástupce japonského výrobce pro Českou a Slovenskou republiku dipl. Ing. Václav Uhlíř. Celá problematika semináře byla doplněna řadou prezentací, ale taktéž i značným množstvím velice názorných pomůcek, které nejen ukázaly na funkce jednotlivých typů tlumičů, ale současně doplňovaly velice názorně danou problematiku.

                            Průvodce seminářem Ing. Uhlíř při prezentaci pístnice tlumičů zn. KYB

V první části semináře se žáci seznámili jak již bylo uvedeno s principy a technickým řešením tlumičů pérování a možnostmi náhrad v servisní praxi např. při výměnách či záměnách. Bylo zde hovořeno i v současnosti s módním trendem zvaným tuning. Bylo zde doporučeno  jakým způsobem jej lze uskutečňovat aniž by došlo k narušení bezpečnostních prvků, narušením jízdních vlastností vozidla a jak jej lze provádět z pohledu mechanika, ale  i  s ohledem na finanční hledisko.

Druhá část semináře byla zaměřena na zásady demontáže a montáže předvedených dílů v odpružení motorových vozidel. Ing. Uhlíř zde ve své prezentaci poukázal zejména na chyby při montážních a demontážních operací, kde se často opomíjí dodržování technologických postupů. Současně bylo poukázáno jakým způsobem jsou posuzovány vzniklé reklamace ze kterých je určena skutečnost, zda vina je na straně výrobce či na straně opraváře.

Žáci Luboš Milt a Jan Bánom při praktické ukázce různých druhů vinutých pružin

    Filip Kopřiva a Jan Průša při zkoušení nastavení tvrdosti  tlumiče pérování

 V závěru semináře všichni účastníci obdrželi informace, kde je možné najít konkrétní technologické postupy výměn a každý obdržel drobný dáreček od firmy KYABA. Současně s tím každý obdrží certifikát firmy o absolvování odborného semináře.

                               Michal Steinhauser  prohlíží zesílené těsnící prvky pístnice tlumiče

Žáci sledují výklad s prezentací  Ing. Uhlíře

            

Text a foto Ing. Vladimír Jošek


Fiktivní firmy se 18. - 19. 2. 2015 zúčastnily Veletrhu FF v Žatci. FF Klimsport s.r.o. se umístila na 3. místě v kategorii " Nejlepší stánek". 

Hause Sellers s.r.o.  - realitní kancelář
Klimsport s.r.o.  - pronájem sportovního areálu SŠT Most
Vinárna Na rozhledně - vinárna
Bar Dlouhé noci - bar
K.T.P. Unit – kurzy bojových umění
Daisy garden - zahradnictví

Kamila Knotková 


Okresní kolo jazykové olympiády z německého jazyka ve Středisku volného času v Mostě

Dne 5. 2. 2015 proběhlo ve Středisku volného času v Mostě okresní kolo olympiády z německého jazyka. Okresní kolo reprezentoval za SŠT Most žák třídy PM 3 David Vaňo, David byl do okresního kola nominován z pozice vítěze školního kola. David se umístil v okresním kole na krásném třetím místě. Davidovi gratulujeme!  Německý jazyk v PM 3 vyučují Mgr. Jana Adamcová a Mgr. Jiřina Hofmannová.

Výsledková listina ZDE

 

Vypracovala: Ing. Markéta Vintrová, předsedkyně předmětové komise CIJ
V Mostě, dne 23. 2. 2015


 Ve dnech od 5. do 12. ledna 2015

proběhlo v americkém státě New York ve městě Buffalo MS v ledním hokeji juniorek do osmnácti let. Jak je v Čechách zvykem, tak za minimálního zájmu jak sportovní veřejnosti, tak i sdělovacích prostředků. Naše děvčata obhajovala bronzovou medaili z loňského mistrovství světa v Budapešti, kdy v boji o třetí místo porazila Rusky 1:0. Jen málo zasvěcených z naší školy vědělo, že i my máme v Americe svoji zástupkyni. ČR totiž reprezentovala studentka naší školy Kristýna Pátková, která je žákyní třídy BP 2A. Kristýnka už má bronzovou medaili z loňského šampionátu. Navíc celé mistrovství odehrála se zraněním kolene (naštípnutý meniskus). Letos naše děvčata bohužel na stupně vítězů nedosáhla a skončila na neoblíbeném 4. místě. Bronz vybojovaly hokejistky z Ruska. To ale nebrání v tom, abychom Kristýnce nepoblahopřáli. Být čtvrtý na světě a druhý v Evropě je velký úspěch.

Kristýna Pátková je čtvrtá stojící hokejistka zleva

Zbyly na nás jenom „brambory“.

 

Koncem minulého týdne čekalo Týnku, jak ji říkají rodiče a kamarádi, další milé překvapení. Manažer ženského áčka, kterým je olympijský vítěz z Nagana David Moravec, nominoval naši studentku na mezinárodní turnaj do Švýcarsku, kterého se zúčastní kromě nás i týmy Švýcarska, Rakouska a Norska. Týnka mu za projevenou důvěru odpověděla tak, jak to umí jen ona a v zápase litvínovských hokejistek v Roudnici byla u všech sedmi gólů-pět vstřelila sama a na další dva nahrála.

 Na závěr nezbývá nic jiného, než ji popřát, ať ji forma i střelecká muška vydrží až do konce sezony, ale hlavně, ať se jí vyhýbají další zranění, protože zdraví je pro nás všechny nejdůležitější a pro sportovce to platí dvojnásobně.        

                                                                                                        Jan  MísařZápis z průběhu olympiád CIJ (AJ,NJ, RJ a ŠJ), ze dne 15. 12. 2014

 

Dne 15. 12. 2014 proběhla na SŠT školní kola olympiád CIJ, začátek soutěže byl v 8. 20 hod a konec v 12.30 hod:

 

Průběh jazykové soutěže, dne 15. prosince 2014 :

Sraz účastníků v 8.15 hod:       NJ v učebně 588

                                                       RJ v učebně 540

                                                       ŠJ v učebně 340

1.            poslechová cvičení a lexikální test – 8.20 hod

a. DOBA TRVÁNÍ TESTU – 40 MIN

Vyhodnocení 1. části:

2.            ÚSTNÍ ČÁST -  10.00 HOD

a.    ŽÁCI PŘISTUPUJÍ KE ZKUŠEBNÍ KOMISi PO DVOJICÍCH

b.     vylosUJÍ SI JEDNO Z DESETI TÉMAT

c.     prŮBěH ÚsTNí čÁsTI:

-         představení

-         POHOVOŘENÍ O VYLOSOVANÉM TÉMATU

-         POPIS OBRÁZKU

-         otázky a odpovědi na klíčovou slovní zásobu k danému TÉMATU

Doba trvání ústní části – 15 min pro jednu dvojici

3.            Vyhodnocení ústní části  - 12.00  HOD

 

Ceny:

1.     místo – flash disk Kingston

2.     místo – flash disk Kingston

3.   místo – flash disk Kingston

 

Sraz účastníků AJ učebně 561

Seznam žáků - jazyková olympiáda z AJ 15.12.2014

 

1.   Tomáš Anděl BP 3A

2.   Tomáš Kup BP 2C

3.   Michal Přibyl BP 3A

4.   František Šesták PEM 3

5.   David Wittausch ELT 2

6.   Lukáš konvalinka OKO 1

7.   Libor Bitmon BP 2C

8.   Lukáš Hampl BP 2C

9.   Pavel Přibyl BP 2A

10. Jakub Hruška SM 1

11. Petr Melichar E 1

12. Šárka Plevová BP 3A

 

Zkušební komise:

Ing.  Šárka Kratochvílová

Ing.  Renata Zemánková

Mgr. Michaela uhlířová

Ing.  Daniela Dinstpírová (organizátorka a koordinátorka)

 

Výsledky olympiád CIJ:

D. Anglický jazyk:

1. místo -Šárka Plevová BP 3A

2. místo -Petr Melichar E 1

3. místo -Jakub Hruška SM 1

 

Seznam žáků – jazyková olympiáda z NJ 15. 12. 2014

        

 

1.    Kateřina Kraftová                BP 1A

2.    Petr Pfeifer                           BP 1A

3.    Adéla Valová                       BP 1A

4.    Michala Šťovíčková                       BP 2B

5.    Dominik Kocúr                    BP 3B

6.    Sandra Vernerová              BP 3B

7.    Denisa Vlčková                   BP 3B

8.    Kristina Véghová                BP 3B

9.    Roman Šváb                                   PEM 3

10. David Vaňo                          PEM 3

11. Jakub Micev                        ELT 3

12. Tomáš Jelínek                     ELT 3

 

 

Zkušební komise:

 

Ing. Markéta Vintrová

Mgr. Jana Adamcová

uč. Soňa Bastyánová

 

 

Seznam žáků – jazyková olympiáda z RJ 15. 12. 2014

 

1.    Jana Rakušanová              BP 2A

2.    Pavel Mazanec                   BP 2A

3.    Lucie Ottová                        BP 2A

4.    Kateřina Willertová             PEM 3

5.    Marek Pešta                         PEM 3

6.    Ilja Zaicev                             PEM 3

 

 

Zkušební komise:

 

Mgr. Darina Fenclová

uč. Čestmír Miroslav Olič

 

 

Seznam žáků – jazyková olympiáda z ŠJ 15. 12. 2014

 

1.    Petra Kuncová                    BP 3A

2.    Kateřina Černá                   BP 3A

 

 

Zkušební komise:

 

Bc. Petra Polcarová

Mgr. Jana Adamcová

 

Výsledky olympiád CIJ:

 

A. Německý jazyk:

 

1. místo – David Vaňo PEM 3

2. místo – Michala Šťovíčková BP 2B

3. místo – Sandra Vernerová BP 3B

 

B. Ruský jazyk:

 

1. místo – Jana Rakušanová BP 2A

2. místo – Kateřina Willertová PEM 3

3. místo – Lucie Ottová BP 2A

 

C. Španělský jazyk:

 

1. místo – Petra Kuncová BP 3A

 

 

 

Gratulace patří všem umístěným a poděkování všem zúčastněným žákům. Účastníkům olympiády CIJ, byla navrhnuta pochvala třídního učitele.

 

 

Zápis z olympiády CIJ – (předmětová komise NJ, RJ, FJ, ŠJ) zaslán elektronicky ZŘTV S (Ing. Čestmír Pastyřík), ZŘTV (Jan Mísař, Ing. Ivana Hermannová), členům předmětové komise a referentovi TV (Jana Drožová)

 

 

Zpracovala: Ing. Markéta Vintrová


OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE – ŠKOLNÍ KOLO

            Dne 11. 12. 2014 proběhlo celoškolní kolo Olympiády v českém jazyce (kategorie II). Češtinářského souboje se zúčastnili zástupci všech úseků naší školy. Celkový počet účastníků byl 21 žáků.      

Zadání bylo vypracováno Národním institutem pro další vzdělávání a bylo jednotné pro všechny přihlášené soutěžící.   Úkoly byly tradičně rozděleny na jazykovou a slohovou část, z nichž každá nesmí přesáhnout časový limit 60 minut.

 

Hodnotiteli výsledků byli vyučující: Mgr. Lenka Mašková, Mgr. Barbora Procházková, uč. Aleš Rothanzl a Mgr. Michaela Uhlířová.

 

Vítězkami se staly žákyně:

1. místo: Šárka Vlčková (BP4B) s počtem 25 b.

2. místo: Petra Kuncová (BP3A) s počtem 15,5 b.

3. místo: Markéta Záleská (CHV4) s počtem 15 b.

·         2. místo – postup do okresního kola Olympiády v českém jazyce, které se koná                6. 2. 2015 ve Středisku volného času, Most.

·         3. místo - náhradnice do okresního kola Olympiády v českém jazyce.                           

 

Děkujeme všem soutěžícím za snahu a odvahu při řešení nelehkých úkolů!

Vítězkám gratulujeme!

Postupujícím přejeme mnoho odvahy, síly a štěstí v okresním kole Olympiády v českém jazyce!

 

 

Mgr. Barbora Procházková (vedoucí předmětové komise CJL)

           


 Ve středu 10. 12. 2014 se konal poznávací zájezd žáků SŠT Most do Drážďan:

 Zájezdu se zúčastnili žáci tříd BP 3B,C, BP 4A, C a ELT 3

Program poznávacího zájezdu do Drážďan dne 10. 12. 2014

8 hod: odjezd od SŠT v Mostě

10 hod: příjezd do Drážďan

10  -  12 hod: prohlídka města - Zwinger (komplex muzeí a obrazáren), Semperoper (budova opery),  Residenzschloss (zámek s pokladnicí Grünes Gewölbe), Hofkirche (katolický kostel), Brühlsche Terrassen (vyhlídková terasa na Labi), Fürstenzug (porcelánová freska v ulici Augustusstraße), Frauenkirche (kostel zničený za 2. světové války, zrekonstruovaný a znovu otevřený v r. 2005, s vyhlídkovou věží - možnost výstupu)

12 hod:  Altmarkt - rozchod (individ. prohlídka vánočních trhů, občerstvení, nákup suvenýrů)

15.30 hod: sraz na Altmarktu                     www.drazdany.info/vanoce

16 hod: odjezd do Mostu

17.30 – 18 hod: příjezd ke škole

 

Příprava, organizace a doprovod:          

 

Ing. Markéta Vintrová

Mgr. Jana Adamcová

uč. Soňa Bastyánová     

                                      

Zápis – (poznávací zájezd do Drážďan) zaslán elektronicky ZŘTV S (Ing. Čestmír Pastyřík), ZŘTV (Jan Mísař, Ing. Ivana Hermannová), členům předmětové komise, referentovi TV (Jana Drožová) a administrativní pracovnici (Hana Neubertová)

 

Vypracovala: Ing. Markéta Vintrová
(předsedkyně předmětové komise NJ, RJ, FJ, ŠJ)


Banner_ERDF - CMYK_horizont - pro WORD

 

Realizace akce k zateplení školy

 

Díky podpoře, kterou naší škole poskytuje Ústecký kraj, jsme mohli v srpnu 2013 podat projektovou žádost o dotaci z evropských zdrojů na kompletní zateplení všech objektů teoretického vyučování v celkové plánované hodnotě zakázky ve výši cca 52 mil. Kč. Naše projektová žádost byla Státním fondem životního prostředí ČR v závěru roku 2013 schválena a byla nám přiznána dotace z evropských zdrojů ke spolufinancování akce ve výši cca 27 mil. Kč, kdy tato částka obsahuje jak vlastní dotaci z evropských zdrojů, tak i státní příspěvek.

 

V prvé polovině roku probíhala ve spolupráci s investičním odborem krajského úřadu veřejná zakázka na dodavatele stavby, kterou byl po vyhodnocení a posouzení nabídek vybrán  dodavatel – firma AMP a.s. Chomutov. S tímto dodavatelem byla dne 31.7.2014 podepsána smlouva o dílo a od 1.9. letošního roku byly zahájeny vlastní stavební práce na zateplení objektů školy. Postupně jsou ve všech objektech vyměňována okna, jsou vyměňovány střešní světlíky, zateplovány střechy a celý obvodový plášť objektů teoretického vyučování. V současné době je již před dokončením část objektu, kde se nachází domov mládeže, ubytovna a počítačové učebny a po novém roce budou další práce pokračovat tak, aby celá škola byla kompletně zateplena do 31.8.2015.

 

Cílem celé této potřebné, ale i nákladné akce, je zkvalitnit prostředí školy pro naše žáky a přirozeně také snížit neúměrně vysoké provozní náklady na vytápění, přičemž tato úspora by se dle výpočtů měla pohybovat řádově mezi 2 – 3 mil. Kč ročně. Záměrem vedení školy je takto ušetřené peníze postupně vkládat do další modernizace školy, především do dílen, laboratoří a učeben. Tento projekt v kombinaci s dalším projektem z evropských zdrojů, který je nyní realizován v rámci Regionálního operačního programu Severozápad k pořízení moderních technologií do výuky žáků, významně přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání poskytovaného naší školou.

 

Náš velký dík patří vedení Ústeckého kraje, především za jeho podporu středního vzdělávání na Mostecku a dále i Radě a Zastupitelstvu Ústeckého kraje za schválení příspěvku na spolufinancování projektu, bez něhož by realizace akce nebyla z prostředků školy možná.      

 

Jsme upřímně rádi, že od září 2015 budeme moci našim žákům nabídnout výrazně kvalitnější komfort pro jejich studium na naší škole, než tomu bylo doposud.

   

Ing. Čestmír Pastyřík
statutární zástupce ředitele školy

   

Takto se mj. změní i vzhled naší školy po zateplení (převzato ze stavební projektové dokumentace zpracované dodavatelem Termo-holding a.s. Ústí n/L):

 

 


Dne 11.12.2014 se žáci BP2B účastnili návštěvy policejního muzea v Praze seznámili se s historií Policie české republiky, jejím historickým vývojem až po současnost.Žáci si prohlédl techniky a metodiky práce policejního technika seznámili se s neblahými dopady užívání drog jiných psychotropních látek. Jn.


V měsíci prosinci 2014 splnili první žáci SŠT Most (obor Elektrotechnika – Počítačové systémy) kritéria pro udělení certifikace ECDL – European Computer Driving Licence. Jedná se o doklad, který potvrzuje schopnosti uchazeče efektivně používat informačních technologie s důrazem na uplatnění se na trhu práce. Příprava ke zkoušce probíhá v rámci výuky v průběhu školního roku v předmětech informatického zaměření v souladu s konceptem ECDL. Závěrečné zkoušky konají žáci v akreditované testovací místnosti přímo v prostorách SŠT Most.

 

Ing. Blažej Grznár
manažer testovacího střediska ECDL na SŠT Most


 

 

Hodnocení studentských prací

 

Dne 9. prosince 2014 proběhlo v naší škole za účasti představitelů Policie ČR Most a Školního policejního střediska Teplice závěrečné hodnocení studentských prací žáků všech tříd III. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost v rámci předmětu Veřejný pořádek, kdy žáci měli za úkol:

 

-       vyhodnotit cvičení „šílený střelec“, které proběhlo v naší škole za účasti všech složek integrovaného záchranného systému v závěru roku 2013 a to z pohledu jeho organizace, koordinace činnosti nasazených jednotek a taktických postupů při zneškodňování pachatelů,

-       zpracovat vlastní scénář taktiky a časové posloupnosti zákroku tak, jakoby toto cvičení připravovali a řídili sami.  

 

Práce naši žáci prováděli v určených skupinách, kdy si každá skupina zvolila svého mluvčího, který práci celého týmu na této akci prezentoval.

 

Žáci ve svých prezentacích navrhovali upřednostnit nesmrtící prostředky TASER před použitím služebních zbraní, zajistit plány školy a tuto rozdělit do jednotlivých zón k propátrání, využít zásahových výbušek a omračujících prostředků k dezorientaci pachatelů, vést evidenci určeným policistou řídícího štábu o propátraných prostorách, při evakuaci vést evidenci přítomných žáků, provádět osobní prohlídky a po skončení akce a zadržení pachatelů provést opakovanou prohlídku školy.   

 

Představitelé Policie ČR v rámci hodnocení ocenili přístup našich žáků ke zpracování úkolu a zejména poukázali na správné rozlišení priorit – na rozdíl od běžných zákroků Policie ČR pro tyto případy platí nejprve opatření k zneškodnění pachatele a teprve na druhém místě se provádějí opatření k poskytnutí první pomoci zraněným osobám.

 

Děkujeme našim žákům III. ročníků oboru Bezpečnostně právní činnost za vysoce kvalitní zpracování studentských prací a naše upřímné poděkování patří i představitelům Policie ČR okresu Most a Školního policejního střediska Teplice plk. Mgr. Jiřímu Volprechtovi, plk. Ing. Jindřichu Bergmanovi, kpt. Bc. Jaroslavu Hotovému a mjr. Ing. Vítu Pechovi za jejich pomoc a spolupráci při vzdělávání našich žáků, kteří jsou připravováni na své budoucí povolání především v rámci bezpečnostních sborů a složek v rámci ČR.

  

Ing. Čestmír Pastyřík
statutární zástupce ředitele

 


Ve středu 19. 11. 2014 proběhla celorepubliková soutěž v anglickém jazyce Angličtinář roku 2014/2015, které se letos poprvé zúčastnili i studenti a studentky z naší školy (třídy ELT3 a BP3A). Testování proběhlo on-line na počítačích a účastnici řešili nároční úkoly z oblasti gramatiky, čtení a poslechu na úrovni B2 až C1 dle společného evropského referenčního rámce.

Předběžné výsledky úspěšnosti, které u více jak poloviny zúčastněných přesáhly 50%, ukázaly, že si studenti naší školy vedli dobře.

Věříme, že účast a možnost poměřit znalostí studentů s ostatními vrstevníky z jiných škol dodá další motivaci a elán do studia anglického jazyka.

Ing. Valentina  Merhoutová,
organizátorka soutěže na SŠT Most


Exkurze ve firmě Jeremias

Dne 12. listopadu 2014 se zúčastnily třídy OS2 a OS3 exkurze ve firmě Jeremias v Mostě – Rudolicích. Firma vyrábí komínové systémy jako například: vícevrstvé nerezové komíny, nerezové komínové vložky a komínové tvárnice. Dále flexibilní nerezové hadice, plastové kouřovody, kouřovody ke krbovým kamnům, fasádní komíny a volně stojící průmyslové komíny. Nás však nejvíce zajímalo skladové hospodářství, které je součástí firmy. Jsou zde dva sklady -  sklad výrobního materiálu a sklad expediční. Žákům byly předvedeny manipulační prostředky používané v obou skladech, dále způsoby značení regálů, ukládání materiálu i hotových výrobků do regálů, skladové karty. Dále byli žáci seznámeni se způsobem objednávek materiálu i s odbytem hotových výrobků.

Exkurzí nás provedl p. Fojtík, který žákům předal maximum informací a zodpověděl jejich dotazy.

Ing. K. Rybínová
Ing. A. Krištofíková


Dne 11. listopadu 2014

se žáci druhých a třetích ročníků obou Bezpečnost právní činnost zúčastnili plaveckého závodu v kategoriích dívky chlapci /50m/ -  prsa, znak, volná způsob, a nekonečná štafeta /20min/. Naše  škola celkově obsadila 2. místo v kategorii škol, 1. místo v kategorii Nekonečná štafeta dále 50 m prsa chlapci - 2. místo Lukáš Salát, 50 m prsa dívky - Renata Turčová, 50 m znak chlapci - 3. místo Lukáš Vavřinec, 50 m znak dívky - 1.místo Kristýna Zemková,50 m znak volný způsob dívky  - 2.místo Kaplanová Jana.  Závodníků děkujeme.


ODBORNÝ  SEMINÁŘ  TECHNICKÉ CHEMIE A AUTOOPRAVÁRENSKÁ PRAXE

V rámci pravidelných vzdělávacích seminářů, které pořádá naše škola společně s předním distributorem náhradních dílů firmou APM se 20. listopadu zúčastnili žáci II. ročníku učebního oboru automechanik odborného semináře ,,Technická chemie v autoopravárenství“. Seminář  připravila olejářská firma PETRO CANADA, její divize BG Product, Inc. Prezentací jednotlivých produktových skupin, ale i řadu praktických ukázek měl na starosti zástupce BG pan Vladimír Maruš, který pojal celý seminář s ohledem na praktické použití jednotlivých chemických prostředků a zejména na motor vozidla v souvislosti s produkcí emisních limitů, které jsou v současné době na prvním místě. Ukázal a zmínil mnoho zajímavého pro zjednodušení opravárenských úkonů a současně předkládal důkazy renomovaných odborných laboratoří a zkušebních institucí.

  Na závěr každého bloku zodpověděl dotazy ze strany žáků k uvedené problematice a v závěru celého semináře i prověřil žáky ze zmiňované problematiky formou otázek a odpovědí. Naši žáci si utvořili nový pohled na použití technické chemie při provozu a opravách motorových vozidel. Výstupem tohoto semináře je certifikát firem APM a BG.

Celý seminář proběhl netradičně na odborné učebně oboru AM  v prostorách teoretického vyučování naší školy.

V popředí lektor semináře  p. Vladimír Maruš

                      Závěrečné ověření znalostí žáků třídy AM 2

Text:  Ing. Vladimír Jošek
Foto: Miroslav Kašpar


Dne 11. listopadu 2014 proběhlo v prostorách krizového štábu Krajského ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem první společné setkání zástupců studentských týmů naší školy, Gymnázia Marienberg a Česko – německého gymnázia Thomase Manna Praha.

V rámci tohoto společného setkání byli studenti ze všech tří škol proškoleni z drogové problematiky na území České republiky a Svobodného státu Sasko, toto proškolení provedli zástupci policejních útvarů České republiky a Spolkové republiky Německo. Školení se týkalo jak legislativní oblasti, tak i celkové situace na trhu omamných a psychotropních látek obou států a zejména jejich vzájemných souvislostí.

 

V daném případě se jedná o jednu z aktivit společného projektu všech tří škol a policejních útvarů obou států pod názvem „Přeshraniční prevence drogové kriminality“, který je finančně podporován Česko – německým Fondem budoucnosti. Cílem celého projektu je krom vytváření kontaktů a osobních vazeb mezi studenty v příhraničí i vytvořit publikaci pro naši mládež, ze které bude zřejmé, že užívat drogy se z pohledu budoucího života nevyplatí.

 

 

Děkujeme představitelům Krajského ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem a Polizeidirektion Chemnitz za vysoce odborné vystupování v rámci přednášek a následných diskusí se studenty našich škol.

 

Ing. Čestmír Pastyřík
statutární zástupce ředitele


V prvním týdnu školního roku 2014/2015 proběhly v prostorách naší školy adaptační aktivity pro žáky 1. ročníků oboru: Bezpečnostně právní činnost.  Studenti se v prvních 3 vyučovacích hodinách prostřednictvím plánovaných činností, her, aktivit, kvízů a sportovních soutěží seznámili s prostředím školy, s ostatními spolužáky, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.
Na adaptačním programu se podíleli třídní učitelé, metodik prevence Bc. Miroslava Dvořáčková  
a školní speciální pedagog Bc. Andrea Hříbalová.

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040191.JPG

Třída: BP 1A
Třídní učitelka: Ing. Ivana Pátková

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\P9030041.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\P9030032.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\2014-09-03 08.57.07.jpgC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\P9030044.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\P9030050.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\2014-09-03 09.29.36.jpg

Třída: BP1B
Třídní učitelka: Mgr. Lenka Mašková

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1B\2014-09-05 09.31.12.jpgC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040074.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1B\P9050193.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1B\P9050205.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1B\2014-09-05 09.21.05.jpgC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040083.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040096.JPG


Třída: BP1C
Třídní učitelka: Bc. Denisa Markaczová

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040181.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040107.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040153.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040168.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040127.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040165.JPG

 


Ve čtvrtek 23. října 2014

se žáci a žákyně tříd BP 1A a BP 2A zúčastnili vernisáže výstavy KRIMINALISTIKA VE FOTOGRAFIÍCH, která se nachází v prostorách Regionálního muzea v Teplicích a kterou připravilo Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje. Naši žáci si se zájmem prohlédli fotografie z místa činu, doplněné ukázkou předmětů používaných při zajišťování stop v kriminalistické praxi.

DSC_0794.JPGDSC_0819.JPG


Mgr.Petra Burdová


Fiktivní firmy, školní rok 2014/ 2015, pod vedením Ing. Kamily Knotkové

Události

SŠT se prezentovala na veletrhu FF, který se uskutečnil 15. října 2014 ve sportovní hale v Mostě.

Veletrh v Mostě – 15. 10. 2014, FF D.V.A.
Technology se umístila na 3. místě v kategorii propagace FF.

Hause sellers s.r.o.  - realitní kancelář

Klimsport s.r.o.  - pronájem sportovního areálu SŠT Most

Vinárna Na rozhledně - vinárna

Bar Dlouhé noci - bar

D.V.A. Technology – prodej s PC hrami

K.T.P. Unit – kurzy bojových umění

Genessis pojišťovna - pojišťovna

Daisy garden - zahradnictví

Veletrh v Mostě – 15. 10. 2014, FF D.V.A.
Technology se umístila na 3. místě v kategorii propagace FF.

 

Informace a fotografie poskytla Ing. Kamila Knotková

 


Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, realizuje v rámci

Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 projekt

„IMPLEMENTACE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY ODBORNÝCH

PŘEDMĚTŮ NA SŠT V MOSTĚ“.

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Registrační číslo projektu CZ.1.09/1.3.00/68.01148 

Doba realizace projektu:     1. etapa – do 25. 07. 2014

                                            2. etapa – do 28. 02. 2015

·   Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Hlavní cíl prioritní osy: Zvýšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu.

   Specifický cíl prioritní osy: Zvýšení nabídky a kvality infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů

·  Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
 Globální cíl oblasti podpory: Zkvalitnění infrastruktury regionálního významu pro rozvoj
 vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví.

Realizací projektu chce škola připravit své žáky pro vstup na trh práce tak, aby mohli reagovat na současné nároky zaměstnavatelů a splňovat jejich požadavky. Z tohoto důvodu je záměrem školy pořídit moderní vybavení do specializovaných učeben oborů školy, které umožní kvalitativní výstupy ve vzdělávacím procesu. Při dnešní rychlosti rozvoje techniky – zejména
v oblasti komunikací, počítačové a spotřební techniky je pro odbornou, technicky zaměřenou školu, velice důležité neustále rozvíjet technické vybavení v souladu s tímto trendem.

Místem realizace projektu je Střední škola technická v Mostě. Projekt se realizuje jako dvouetapový.

V první etapě realizace projektu se podařilo na základě zrealizované zakázky
VZ 76/2014 vybavit školu moderním nábytkem z kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů, odpovídajícím požadavkům současné moderní školy.

V druhé etapě bude naší snahou vytvořit na škole takové technické zázemí, které umožní posílení teoretické i praktické složky výuky. Vybavení - technické pomůcky, stroje a nástroje, které budou pořízeny v rámci realizace projektu, spočívá především v nákupu nářadí, měřících prostředků a strojových prostředků pro dílny praktického vyučování a učebních pomůcek, laboratorních prostředků a dalšího zařízení pro teoretické vyučování.


dne 30.6.2014
Studenti BP1B se zúčastnili lezeckého výcviku na lezecké stěně v Jirkově. Jedná se o praktický rozvoj silových partií a obratnosti žáku oboru Bezpečnostně právní činnost. Žáci toho oboru se naučili způsob jak se bezpečně navazovat na lano, umění jistit kamaráda atp. Na  lezecké stěně absolvovali  různé druhy náročnosti lezeckých cest ve výškách od 7 do 13 metrů. Lezecký kurz je interierovou přípravou pro zdokonalovací kurz ve třetím ročníků, který se koná již na otevřené skále. Studenti si netradiční závěr školního roku užili a přejeme jim příjemné prázdniny.


Od dne 9 -13.6.2014 se uskutečnila odborná praxe 3. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost na Lesné. Studenti se v průběhu odborné praxe snažili prohloubit své dosavadní teoretické znalost, které získali v předchozím období. Praktická výuka byla zaměřena na integrovaný záchranný systém, kde si studenti společně s hasiči Nová Ves v Horách a Brandov prohlédli a vyzkoušeli jejich techniku a zařízení, dále na činnost policejních jednotek, uniformované i neuniformované policie české, saské policie a městské policiie Litvínov. Pro naše studenty byla zajímavá i ukázka zkoušky spolehlivosti prováděné GIBS Praha. V průběhu týdne si naučili lezeckým technikám, kde zdolávali 10 m stěnu se skalním převisem, a to jak slaňovací technikou, tak i lezeckou. Studenti dále získali praktické zkušenosti s vyšetřováním závažné kriminality specializovaných útvarů včetně praktických příkladů nejzávažnější korupční kriminality v ČR v posledním roce. Odborná praxe měla za cíl upevnit teoretickou výuku studentů a navázat i upevnit neformální vztahy mezi studenty a připravit je na budoucí povolání v rámci bezpečnostních sborů ČR.


.


Děkujeme HZS DH Nová Ves v Horách, Brandov, Policii ČR - KŘP Ústí n/L a ÚO PČR Most, GIBS Praha, ÚOOZ Praha, Polizeidirektion Chemnitz, Městské policii Litvínov a Zásahové jednotce KŘP Ústí n/L. Dne 28.4.2014 se naši žáci všech tříd III. ročníků oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnili praktického semináře organizovaného Městskou policií Litvínov a Krajského ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem. Seminář, který proběhl na naší škole, byl zaměřen na seznámení žáků s výcvikem a nasazení služebních psů v rámci policejní hlídkové činnosti a služebních psů se speciálním výcvikem k vyhledávání zbraní, drog a výbušnin. V rámci semináře byly provedeny i praktické ukázky výcviku služebních psů k zadržení ozbrojeného pachatele a k vyhledání a označení omamných a psychotropních látek  v různých úkrytech. V závěru akce žáci neformálně diskutovali se strážníky a policisty o možnostech represe a prevence drogové závislosti zejména mladých lidí, kteří požívají omamné a psychotropní látky, čímž si ohrožují možnosti svého budoucího uplatnění v běžném životě. 

Za vysoce profesionální přednášky a ukázky strážníků a policistů upřímně děkujeme panu Zdeňku Urbanovi, veliteli Městské policie Litvínov a panu plk. Mgr. Tomáši Landsfeldovi, řediteli Krajského ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem.

 

 Ing. Čestmír Pastyřík
statutární zástupce ředitele školy


Aktuální informace
Praktické vyučování


 

Celostátní soutěž ve svařování:
"O zlatou kuklu spol. SIAD"

proběhne dne 22. března 2016

VÍCE ZDE

 

Krajské kolo soutěže Cechu topenářů a instalatérů: "Učeň instalatér 2016"

proběhne dne 1. března 2016

VÍCE ZDE

 


Ve střední škole Most soutěžili adepti obkladačského řemesla.

V úterý 20. 10. a ve středu 21. 10. 2015 se ve Střední škole technické v Mostě konala celostátní soutěž v oboru zedník – obkladače pod názvem „Obkladačská naděje“. V pořadí již 11 ročník této soutěže pořádala škola pod záštitou Cechu obkladačů ČR a se sponzorským přispěním mnoha výrobních a distributorských firem.
Na osmi trenažérech soutěžila dvoučlenná družstva osmi škol z Mostu, Brna, Prahy, Olomouce, Hradce Králové, Havířova, Humpolce a Plzně. Součástí soutěže byl i úterní test, který zmapoval teoretické znalosti mladých adeptů obkladačského řemesla. V odpoledních hodinách pak byla zahájena praktická část soutěže. Trenažéry simulovaly koupelnovou stěnu se závěsnou klozetovou mísou. Podle grafického výkresu měli soutěžící zkombinovat barevně a rozměrově obložení této koupelnové výseče. Největší problém měli chlapci se založením. Mužstva složená z žáků II. a III. Ročníků si s tímto problémem nakonec poradila.
Protože obor obkladač oficiálně v ČR neexistuje a většinou je přidružen k oboru zedník, účastnili se této soutěže žáci s rozdílnými zkušenostmi v obkládání. U některých bylo vidět, že mají slušné zkušenosti s obkládáním, někteří avizovali v praktických činnostech určité rezervy.
Ve středu pokračovala soutěž praktickou částí a za výsledné dílo většiny soutěžících by se nemusely stydět ani profesionální firmy. Vynikající výkon podalo družstvo složené z žáků Střední školy stavebních řemesel z Brna – Bosonoh, které skončilo celkovým součtem bodů z teoretické a praktické části na prvním místě. Na druhém místě se umístili žáci ze Střední školy polytechnické z Olomouce a na třetím místě skončili zástupci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště z Hradce Králové. Žáci mostecké Střední školy technické, která se letos účastnila poprvé, skočili na osmém místě.
Soutěž měla vysokou úroveň a nám nezbývá než poděkovat Cechu obkladačů, sponzorům a organizátorům celé soutěže za vytvoření velice kvalitních podmínek pro konání tohoto klání. Speciální poděkování patří řediteli Cechu obkladačů ČR a současně i řediteli soutěže, panu Martinu Pertlovi. XI. ročník „Obkladačské naděje“ skončil a my se těšíme na další ročník, který se bude konat v Praze.

 

Domácí družstvo SŠT Most ve složení Václav Pavlas a Jiří Angermayer skončilo na osmém.

 

Na prvním místě se umístilo družstvo Střední školy stavebních řemesel z Brna – Bosonoh.

 

Za toto dílo by se nemuseli stydět ani profesionální obkladači. Tak obkládají chlapci z Brna.

Bc. Pavel Barták, ZŘPV


 

SOUTĚŽ OBKLADAČŮ
XI. Obkladačská naděje

Ve dnech 20.-21.10.2015 v SŠT Most
20.10. od 11.30 hod. do 17.15 hod.
21.10. od 8.00 hod. do 13.00 hod.

 


Stavební veletrh FOR ARCH Praha 2015.

25.ročníku stavebního veletrhu se 17.9.2015 zúčastnili žáci tříd AM1,IN2,IN3 pod vedením učitelů odborného výcviku Miroslava Reka a Václava Raichla. Veletrh obsahoval průřez všemi oblastmi stavebnictví, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje. Žáci zhlédli soutěž a praktické ukázky stavebních řemesel.

Miroslav Rek a Václav Raichl


Celostátní soutěž ve svařování v SŠT Most.

Dne 24. 3. 2015 se ve Střední škole technické v Mostě konala celostátní soutěž žáků středních odborných škol ve svařování. Do soutěže se přihlásilo 21 škol se 43 žáky. Žáci těchto škol soutěžili ve třech svařovacích metodách.

V metodě 135 (tj. obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu) se účastnilo 20 žáků. Vítězem této metody se stal žák Štíbr Michal ze SOU Nové Strašecí. Naše „horké želízko“ dívka Sabina Němečková obsadila v této metodě a celkově také 3. místo.

V metodě 111 (tj. svařování el. obloukem obalovanou elektrodou) se z 8 žáků nejlépe umístil žák SOŠ a SOU Vlašim, Daniel Zálabský. Této metodě se umístil na 3. místě žák SŠT Most, Martin Šíla, který celkově skončili na 20. místě.

V metodě 311 (tj. tavné svařování kyslíko-acetylenovým plamenem) byl z 15 žáků nejlepším žák SOU plynárenského z Pardubic, Jiří Novotný. V této kategorii startovala i druhá dívka soutěže Irena Brožíková ze SŠ Bor, která se svým „francouzským stylem“ skončila nakonec na celkovém 39. místě.

Celkovým vítězem v součtu bodů se stal nakonec žák SOU Nové Strašecí, Michal Štíbr. Na druhém místě se celkově umístil žák OA a SOŠ gen. Františka Fajtla z Loun, Dominik Mareš. Na krásném třetím místě se umístila v tvrdé konkurenci „mužů“ dívka ze SŠT Most, Sabina Němečková.

Vítězem mezi školami se v součtu bodů ze všech metod stala Střední škola technické v Mostě a to počtem 266 bodů. Tato škola obdržela upomínkovou medaili z bronzu, která byla vyrobena pro tuto soutěž v SŠT Most. S počtem 255 bodů se na druhém místě umístilo Střední odborné učiliště Nové Strašecí. Třetí místo obsadila s 212 body Integrovaná střední škola ze Semil. Nutno dodat, že cenu obdrželi všichni soutěžící, neboť filozofií soutěže bylo heslo, že i ten poslední v soutěži je tím nejlepším z dané školy.

Vyhodnocení soutěže a předávání cen se zúčastnili hejtman Ústeckého kraje p. Oldřich Bubeníček, zástupce školství KÚ p. Ing. Štěpán Harašta, regionální zástupce svazu průmyslu a dopravy, p. Michal Lehký a zástupci dalších sociálních partnerů.

Za firmu SIAD to byl p. Jiří Černý, za firmu Fronius  pánové Michal Rybář  a Jakub Čech, za firmu Bilfinger s.r.o. pí. Ing. Lucie Budáková, za svářecí školu Uno p. Vlastimil Šponer a p. Ondráček a také ředitel SŠT Most, p. PaedDr. Karel Vokáč.

Soutěž byla ukázkovou lekcí spolupráce výrobní a vzdělávací sféry. Špičkově připravený a organizovaný podnik sklidil uznání politické reprezentace Kraje i pedagogů ze zúčastněných škol. Všem účastníkům lze pogratulovat ke vzorné reprezentaci jejich škol, všem sponzorům poděkovat za hmotnou i morální podporu a pracovníkům SŠT Most za výbornou přípravu celé akce.

Bc. Pavel Barták, ředitel soutěže


ODBORNÁ SOUTĚŽ KOVO JUNIOR V OBORU MECHANIK SEŘIZOVAČ

Dne 18 - 19. března 2015 se uskutečnilo na Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově finále celostátního kola pátého ročníku odborné soutěže kovo junior „ČESKÉ RUČIČKY“ v oboru MECHATRONIK.  Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků z celé ČR, kteří vítězstvím v regionálním kole ve svých krajích postoupili do kola celostátního.

Soutěž probíhala ve dvou dnech a jejími úkoly bylo prověření znalostí z oblasti metrologie, lícování, výpočtů řezných podmínek a programování v řídícím systému SINUMERIK. Naše škola byla na celostátním kole zastoupena žákem třídy MSM3 Václavem Kuglerem, jenž se celkově umístil na 10. místě. Děkujeme tímto za velmi dobré umístění v soutěži a za reprezentaci naší školy.

Zpracovaly: Milada Schůtová
Jitka Šimůnková


Celostátní odborná soutěž KOVO JUNIOR v oboru obráběč kovů

Dne 24. února 2015 proběhlo na SOŠ a SOU Krupka pokračování 5. ročníku odborné soutěže kovo junior – regionální kolo „ČESKÉ RUČIČKY“ v oboru Obráběč kovů, kterého se zúčastnilo celkem 12. žáků ze středních škol Ústeckého kraje. Naše škola, která se již tradičně této soutěže zúčastňuje, měla v soutěži dva zástupce z daného oboru a to Marňu Lukáše a Kokyho Martina ze třídy SMO 3. Soutěžící byli hodnoceni na základě splnění dvou zadaných úkolů, kterými byly metrologie a výroba součásti podle výkresu třískovým obráběním¨.

Lukáš Marňa se umístil na 7. místě a Martin Koky na místě 11. Přestože se umístěním naši žáci nedostali do celostátního kola soutěže, děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy SŠT Most.

25. 2. 2015

Milada Schůtová, Jitka Šimůnková


Regionální kolo celostátní odborné soutěže AUTOPRAVÁŘ JUNIOR 2015

Dne 19. 2. 2015 se soutěže Junior 2015 v Chomutově zúčastnilo družstvo našich žáků, Patrik Melichar a Libor Franc, pod vedením UOV Josefa Sábla. Soutěž probíhala v areálu dílen SŠTGA Chomutov, systémem JZZ. Zúčastnilo se jí 17 soutěžících z 9 učilišť Ústeckého kraje. Soutěžící byli hodnoceni bodově z praktických úkolů, písemné, poznávací části a testu. Patrik Melichar získal 491 bodů a 8. místo, Libor Franc získal 471 bodů a 9. místo. Mezi soutěžícími byly poměrně malé bodové rozdíly, takže došlo k mírnému zklamání, když jsme zjistili, že na 5. místo chybělo Patrikovi Melicharovi 8 bodů. Soutěž proběhla v dobré náladě, žákům se líbila, přestože byli kluci nervózní, což se projevilo u Patrika ztrátou důležitých bodů. Tímto děkujeme Patrikovi a Liborovi za účast a reprezentaci našeho učiliště.

20. 2. 2015

Josef Sábl, Pavel Tyrner


Celostátní odborná soutěž KOVO JUNIOR v oboru zámečník

Dne 17. 2. 2015 proběhlo regionální kolo 5. ročníku celostátní soutěže kovo junior 2015 v Chomutově na Střední škole technické, gastronomické a automobilní. Soutěže se zúčastnilo osmnáct žáků z devíti škol Ústeckého kraje. Naší školu reprezentovali žáci druhého ročníku oboru zámečník, Rostislav Vladař a Martin Kocourek. Soutěž se skládala ze dvou praktických úkolů. Praktický úkol číslo jedna bylo zhotovení součásti dle výkresové dokumentace, druhý úkol bylo měření součástí posuvným měřítkem, mikrometrem, měření závitů, měření ovality, měření úchylkoměrem a též písemným testem z BOZP. Rostislav Vladař se umístil na pěkném čtvrtém místě a Martin Kocourek na místě třináctém. Našim žákům patří poděkování za umístění a reprezentaci naší školy.

18. 2. 2015

Miroslav Rek, Vladimír Sýkora


CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ SOUTĚŽ KOVO JUNIOR
V OBORU MECHANIK SEŘIZOVAČ

Dne 17. února 2015 se konal na Střední škole technické, gastronomické
a automobilní v Chomutově 5. ročník odborné soutěže kovo junior – regionální kolo „ČESKÉ RUČIČKY“. Naši školu SŠT Most reprezentovali v oboru Mechanik seřizovač Václav Kugler žák třídy PEM 3 a Miloslav Seman žák třídy MSM 4. Soutěž byla rozdělena na dva úkoly. V prvním soutěžním úkolu uplatnili žáci své znalosti z oboru metrologie, v plnění druhého soutěžního úkolu pak z oblasti programování v řídícím systému
SINUMERIK. Naši žáci předvedli, že jejich odborné vědomosti v obou oblastech soutěže jsou na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí i jejich celkové umístění. Miloslav Seman se umístil na 4. místě a Václav Kugler získal 3. místo, čímž postoupil do celostátního kola soutěže, které se uskuteční ve dnech 18–19.3. 2015 opět na Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově. Oběma našim žákům děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme za skvělé umístění.

Zpracovaly: Milada Schůtová Jitka Šimůnková


 

Pozvánka na soutěž „ O zlatou kuklu společnosti SIAD“  

 

Rok s rokem se sešel a naše škola se opět chystá s věhlasnými sponzory na soutěž ve svařování všemi metodami pod názvem „O zlatou kuklu společnosti SIAD“.  

Připomeňme si krátce předchozí ročník :

Soutěž se konala dne 25.3.2014 ve Střední škole technické  v Mostě.  

 Do soutěže se původně přihlásilo 33 škol, fyzicky se nakonec zúčastnilo 58 žáků ze 32 škol , od Sokolova až po Brno. Žáci těchto škol soutěžili ve třech metodách.

V metodě 135 (tj. obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu) se účastnilo 32 žáků. Žák SŠT Most, jehož sponzorem byla firma Bilfinger s. r. o., Pavel Platych, se po zásluze stal vítězem této metody. V metodě 111 (tj. svařování el. obloukem obalovanou elektrodou) se z 9 žáků nejlépe umístil žák zařízení Škoda auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Mladá Boleslav, Lukáš Fol. Na druhém místě se v této metodě umístil žák SŠT Most, Vojtěch Lasík. V metodě 311 (tj. tavné svařování kyslíko-acetylenovým plamenem) byl ze 17 žáků nejlepším žák Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve Vlašimi, Lukáš Loucký.

Celkovým vítězem v součtu všech metod se stal nakonec žák SŠT Most Pavel Platych, který skutečně obdržel jako cenu zlatou svářecí kuklu. Nejlepší školou byla v součtu bodů ze všech metod, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim a to počtem bodů 243. Tato škola obdržela upomínkovou medaili z bronzu, která byla vyrobena pro tuto soutěž v SŠT Most.

 S počtem 210 bodů se SŠT Most umístila na pěkném třetím místě. Nutno dodat, že cenu obdrželi všichni soutěžící, neboť filozofií soutěže bylo heslo, že i ten poslední v soutěži je tím nejlepším z dané školy.

Vyhodnocení soutěže a předávání cen se zúčastnili hejtman Ústeckého kraje p. Oldřich Bubeníček, radní p. Mgr. Martin Klika, regionální zástupce svazu průmyslu a dopravy, p. Václav Pavelek a zástupci sponzorů. Za firmu SIAD to byl pánové Ing. Miroslav Holub a Jiří Černý, za firmu Fronius  pánové Michal Rybář a Jakub Čech, za firmu Bilfinger s.r.o. pí. Ing. Lucie Budáková, za svářecí školu Uno p. Vlastimil Šponer a p. Ondráček a také ředitel SŠT Most, p. PaedDr. Karel Vokáč.

Soutěž byla ukázkovou lekcí spolupráce výrobní a vzdělávací sféry. Špičkově připravený a organizovaný podnik pochválili formou dotazníku i soutěžící a pedagogové ze zúčastněných škol. Všem účastníkům lze pogratulovat ke vzorné reprezentaci jejich škol, všem sponzorům poděkovat za hmotnou i morální podporu a pracovníkům SŠT Most za výbornou přípravu celé akce.

A právě rekapitulací minulého ročníku bychom Vás rádi všechny pozvali na 3. ročník této soutěže. Letos se soutěž bude konat dne 24. března 2015 a malým překvapením bude i soutěž děvčat ve svařování všemi metodami.

 

5. 2. 2015
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


 

Zateplování dílny elektrikářů 10/2  - část 2 ukončení

Pokračování v montáži sníženého stropu v dílně elektrikářů č. 10/2 probíhalo za asistence našich žáků. Především montáž a zarovnávání ocelových profilů, pokládání desek z makrolonu a desek ze

 sádrokartonu a v konečné fázi osazování svítidel a jejich zapojování se zúčastnili i naši žáci. Trvalo jim to sice trochu déle, než UOV, kteří již měli zkušenosti z dílny 9/2, ale kvalita byla ve finále srovnatelná. Překvapivě rychle se na tuto práci zadaptovali především učitelé OV pan Michael Drtík, paní Milada Schůtová a pan Vladimír Dušovský. Jim a jejich žákům patří dík za vykonané dílo a především. Jejich práci zhlédli i zástupci našeho zřizovatele a vyjádřili se o aktivitě našich zaměstnanců a žáků s velikým uspokojením a s příslibem další podpory naší organizace při vylepšování učebních a pracovních podmínek. „Mistři“ a žáci, děkujeme!  

3. 2. 2015
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


 

Kdo si hraje, nezlobí  

Odborný výcvik je na každé střední škole velice nákladnou položkou v rozpočtu. S ohledem na spotřební materiál, použité stroje a nástroje a v neposlední řadě i v náročnosti na spotřebované energie. Proto připadá učitelům odborného výcviku nelehký úkol, a to za co nejmenší peníze vymyslet pro své žáky práci, která bude mít smysl, bude nákladově efektivní a především bude žáky bavit! Expertem na tuto smrtící kombinaci je učitel OV, pan Miroslav Pavel. Výrobky jeho truhlářských UVS mají svou uměleckou hodnotu, jsou zužitkovatelné, nestojí mnoho peněz, jsou jimi plněny ŠVP a především, a to je to nejdůležitější, práce na jejich výrobě kluky baví. Při návštěvě truhlářské dílny jsem měl dojem, že chlapci zapomněli přijít do práce, jaké bylo ticho na dílně. Ale omyl, chlapci byli zabráni do práce, která je skutečně bavila. Každý vyráběl ptačí budku a zajímavé 3D „tácy“. Nejprve jsem si myslel, že se jedná o intarzované podložky, ale pan UOV mne vyvedl z omylu a předložil mi materiál z masívního dřeva, ze kterého žáci tyto podložky vyrábějí. I ptačí budky byly vyráběny s profesionální zručností a na dílně bylo skutečně ticho jako v kostele, i když u každé hoblice probíhalo „výrobní drama“ šikovných truhlářů. Mistři, kluci, děláte to velmi dobře.

28. 1. 2015
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování

 


Zateplování dílny elektrikářů 10/2  - část 1 zahájení

Ihned po vánočních svátcích zahájili naši UOV a žáci práce na zateplování dílny oboru elektrikář 10/2 . Po zkušenostech při zateplování soustružnické dílny 9/2, nastoupili UOV jako „staří mazáci“ na tuto dílnu bez skrupulí a zábran. Statečný pan Drtík začal bez bázně a hany likvidovat původní osvětlení a to z požárního žebříku. Přes všechna bezpečnostní opatření se mi při pohledu na jeho pohyb ve výšce chtělo zvracet. Ale pan Drtík všechno ustál a kompletně zdemontoval stávající osvětlení. Poté přišla montáž lešení, na kterém se už angažovala i UOV Schůtová. Při práci v těchto extrémních výškách samozřejmě žáci asistovat nemohli, vše bylo na „mistrech“. A ti se jako mistři činili. Připravili závěsné elementy pro zavěšení makrolonového stropu a nových osvětlovacích těles. Příprava pro zavěšení byla hotova a mohlo se začít s montáží makrolonových šablon.

5. 1. 2015
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Jak se dělají úspory ?!  

K tomu, aby fungoval úsek praktického vyučování je kromě technologií, na kterých se žáci učí pracovní postupy, také potřeba životaschopnosti strojů a zařízení, které samozřejmě přes veškerou péči stárnou. V okamžiku kdy nastane kritický stav a přestárlá „mašina“ či zařízení odmítne fungovat, musí nastoupit někdo, kdo to umí opravit. Nezasvěcený prohlásí, že je tu od toho údržba. Ano, může mít pravdu, pokud je zaměstnance údržby odborník na opravy strojů. Skuteční odborníci, kteří jsou specialisté na seřizování a opravy strojů nebudou hledat zaměstnání jako údržbáři ve škole. A tak se odpověď na to, kdo to spraví pomalu, ale jistě sveze na osobu, která s příslušným zařízením pracuje a tou je učitel. V našem případě učitel odborného výcviku. Opravit nefunkční frézku si vzal na starost UOV, pan Ladislav Víla. Copak o to, rozebráno bylo rychle, ale s přibývajícími součástkami na vozíku ubývala má naděje, že to někdo ještě dá dohromady. Na mou otázku KDO? Řekl pan Víla JÁ! A dal.

Není to první případ, kdy zaměstnanec školy ušetřil statisíce korun. Obzvláště ve strojírenském centru to je „normální“ v podání pana Víly a pana ing. Baumruka. Jsou ovšem situace, kdy už zařízení opravit nejde a to je například záležitost počítačů na strojírenském centru, které „pracují“ pod OS Windows XP a na tento systém je napojen i veškerý řídící software. A tady už není co spravovat, tady to chce nové! I tak, chlapi, díky!     

18. 12. 2015
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování

 


 

Vánoce na úseku praktického vyučování  

Na úseku praktického vyučování proběhly v posledních dnech akce spojené s adventními svátky, tzv. „Posezení s učiteli OV“. Tuto tradici zahájili před léty žáci učitele odborného výcviku oboru truhlář, pana Vojtěcha Langa.

Letos se účast na těchto dnech rozrostla o operátory skladování (spíše tedy operátorky), montéry suchých staveb, elektrikáře, mechatroniky a obráběče. Toto posezení bylo, kromě jiného, chápáno i jako odměna pro žáky, kteří se účastnili prací na zateplování dílny 9/2.   

Posezení učitelů se svými žáky je milou tečkou na konci kalendářního roku a je na úseku odborného výcviku již tradicí.

Jako zástupci ředitele pro praktické vyučování je mou milou povinností popřát všem svým učitelům odborného výcviku, zaměstnancům údržby a našim žákům překrásné prožití svátků vánočních, bohatou nadílku, hodně zdraví a elánu v nadcházejícím roce 2015.

 

18. 12. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naši žáci a učitelé odborného výcviku dokončují snižování stropu na 9/2

Je to neuvěřitelné, ale žáci a učitelé odborného výcviku dokázali do konce tohoto roku snížit strop na dílně 9/2 a chlapci z oboru elektro se svými učiteli OV dokázali osadit většinu osvětlovacích těles, takže na dílně 9/2 (dílna klasického obrábění – soustružení) se svítí. Učitelka odborného výcviku, pí. Milada Schůtová, si může na chvíli vydechnout, veliká část práce je hotova. Nyní jí a její žáky čekají práce na vymalování dílny a nátěry kovových skříněk a regálů, tak aby byla dílna jako nová. Učitelé odborného výcviku, p. Michael Drtík a pí. Milada Schůtová zasluhují maximální uznání za pracovitost, kterou projevili při realizaci celé akce, při instalačních pracích jim pomohl i učitel odborného výcviku, pan Vladimír Dušovský.

Instalace světel probíhala pod vedením UOV a žáci prováděli montáž světel jako u standardní zakázky. Rychlost, se kterou proběhla celá akce, překvapila i samotného ZŘPV, který uvažoval s hotovým stropem někdy koncem ledna 2015. Teď už by se měly tepelné podmínky na dílně 9/2 rapidně zlepšit a je chvályhodné, že se o to zasloužili nejenom učitelé odborného výcviku, ale především také žáci.

Žáci a učitelé, vám všem patří dík za vaše úsilí a pracovitost.   

  

17. 12. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naši žáci a učitelé při generální opravě sociálního zařízení na domově mládeže  

Dne 8. 12. 2014 byly s konečnou platností zahájeny generální opravy sociálního zařízení na domově mládeže naší školy. Měsíc trvající přípravy na tuto akci dostaly reálnou podobu. Na počátku všeho byla myšlenka na zkvalitnění úrovně ubytování na DM při SŠT Most. Náklady spojené s opravami a rekonstrukcemi stávajícího zařízení realizované firmou by byly vysoké a proto se rozhodl úsek praktického vyučování podat vedení pomocnou ruku a v rámci realizace odborného výcviku tyto opravy provést.

První částí příprav byla realizace poptávky potřebného materiálu pro naplánované opravy. Z okruhu nejlevnějších dodavatelů stavebního, instalatérského a elektrikářského materiálu byly vybrány firmy, které zabezpečily naší akci stran materiálu.

Praktickou stránku věci si vzali na starost za stavaře učitel odborného výcviku, p. Jozef Staník se svými žáky, za instalatéry učitel odborného výcviku, p. Pavel Kalkus se svými chlapci a za elektrikáře učitel odborného výcviku, p. Josef Jurkovič se svými elektrikáři.

Ve finále se bude jednat o generální opravy 11 koupelen a WC, které budou „zgenerálkovány“ ze stavebního pohledu vysekáním oddělujících příček, zarovnáním podlah, položením dlažby a realizací obkladů stěn do výše 2m. Instalatéři se postarají o demontáž stávajících zařizovacích předmětů, výměny ocelových stoupaček vody za plastové, osazení nových umyvadel, WC a baterií a zapojení sprchových boxů. Elektrikáři mají na starost osazení světel a mřížek odvětrávání.

Na objektu DM je vůbec rušnou a je milé vidět naše žáky v akci. Už to není „učení jenom jako“, ale „učení doopravdy“. Za našimi žáky a učiteli odborného výcviku zůstane výrazná stopa jejich činnosti ve zmodernizovaném zařízení a mohu podotknout, že často ve větší kvalitě, než od profesionální firmy.

Učitelé OV a žáci, děkujeme Vám za Vaší obětavou pomoc, ať se Vaše dílo podaří!

  

10. 12. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Vánoce u truhlářů

Jako každý rok, tak i letos si zabezpečují předvánoční posezení žáků s učitelem chlapci z oboru truhlář. Nechybí tradiční stromeček, který darovali žákům učitelé odborného výcviku. Učitel odborného výcviku, pan Vojtěch Lang, nechal chlapce upravit kmen stromu tak, aby jej mohli usadit do stojanu. Vzpurný stromek si však nedal říci a odmítl povstat ve své celé kráse. Když už se to podařilo, umanutý strom si to rozmyslel a poroučel se sám zpět, k matičce Zemi. Ale kampak na naše „truhlíky“! Ti mu opět domluvili pilkou a sekyrkou a tvrdohlavý strom se nakonec hrdě vztyčil uprostřed truhlárny, byť o něco málo nižší.

S působením pana Vojtěcha Langa v SŠT Most se stává u truhlářů předvánoční posezení žáků s učitelem tradicí. Chlapci si přinesou vzorky pečiva od svých maminek (ti starší od svých snoubenek), uvaří se kýbl čaje a nastane vánoční nálada. A když už jsou ty Vánoce, tak můžou přijít i učitelé z jiných oborů (a většinou také přijdou), chvilku posedí a poklábosí s klukama a mezi sebou. A taky se přijde podívat zástupce ředitele pro PV, aby popřál svým žákům a kolegům krásné prožití svátků vánoční, hodně lásky a klidu v duši. Všichni to moc potřebujeme.

Takže, naši milí žáčkové, my učitelé odborného výcviku vám všem přejeme krásné prožití svátků vánočních, hodně lásky a zdraví v této nelehké době a ať se vám splní vše, co si přejete!

   

3. 12. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Dílny Strojírenského centra pod drobnohledem

Žáci a učitelé pokračují ve slušném tempu a silně se angažují při zateplování a úpravách Strojírenského centra.  Demontáží stávajících světel a instalací závěsů pro snížený stropní podhled zavdali učitelé odborného výcviku, paní Milada Schůtová a pan Michael Drtík, příčinu pro pokračování prací z pohledu ostatních řemesel. Na řadu přišel učitel odborného výcviku oboru montér suchých staveb, pan Antonín Dohnal, aby zúročil své zkušenosti ve snižování stropů a se svými žáky založil, nebo spíše zavěsil první sérii profilů. U toho asistoval i učitel odborného výcviku oboru instalatér, pan Pavel Kalkus, který odstraňoval přebytečné instalace, které by zůstaly nad úrovní sníženého podhledu a mohly by zamrznout. Na dílně klasického obrábění – soustružně č. 9/2 se tedy rychle zatepluje a co na ostatních?

 

Dílna klasického obrábění – frézárna č. 9/1 je již revitalizována (snížený strop, nová efektivní a ekonomická svítidla), dílna č. 10/1 – dílna mechatroniky také (má původní snížený strop a efektivní a ekonomické osvětlení), dílna č. 10/2 – dílna elektrikářů na zateplení čeká (práce na ní budou následovat po zateplení 9/2) a v současné době je elektrikářům k dispozici zateplená dílna č. 3/2 a 3/3, která byla vybudována v rámci vzniku střediska přípravy zaměstnanců (Polygon) za bývalého ředitele a nikdy svému účelu nesloužila. V č. 10/3 – dílně CNC obrábění, která byla revitalizována současně se vznikem SC, proběhly tzv. „dodělávky“, jako zazdění luxferových stěn, zateplení vrat a nyní se již maluje a natírá. Učitelé odborného výcviku, pan Ing. Tomáš Baumruk a pan Ladislav Víla si dokonce sehnali zelenou barvu na nátěr soklů, která má přesný odstín zelené, „klubové“ barvy Střední školy technické v Mostě!

Učitelé odborného výcviku, žáci a zaměstnanci údržby, odvádíte kus poctivé a perfektní řemeslné práce. A za to vám všem patří veliký dík.

2. 12. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Na úseku PV pokračuje zateplování dílen strojírenského centra

Žáci, učitelé a pracovníci údržby jsou zainteresováni při zateplování dílen strojírenského centra. Zatímco v dílně klasického obrábění (soustružně) probíhá demontáž stávajících osvětlovací těles, na které se podílí především učitelé, pan Michael Drtík a paní Milada Schůtová, za pomoci pracovníků údržby, pánů Petra Babováka a Romana Rubeše, v dílnách CNC obrábění probíhají práce na zateplení luxferových stěn a velikých vjezdových vrat. Hlavními realizátory těchto prací jsou učitelé, pan Ing. Tomáš Baumruk a pan Ladislav Víla. Na to, že tito lidé nemají stavební vzdělání, si počínají v práci se sádrokartonem, pórobetonem, jádrovou omítkou či štukem více než excelentně. Mnohý zedník by jim jejich šikovnost mohl závidět.

Objekty strojírenského centra, kde jsou soustředěny obory mechatronik, obráběč kovů a elektrikář si zasluhují zvýšenou pozornost především při vytváření optimálního prostředí pro výuku, tedy zabezpečení tepelné pohody, intenzívního osvětlení a větrání. Protože náklady spojené s těmito úpravami by byly při realizaci firmou pro školu ekonomickým problémem, ujali se prací na těchto úpravách právě žáci a učitelé a přes vysokou pracovní zaneprázdněnost i zaměstnanci údržby. Všem žákům, učitelům a údržbářům patří poděkování za účinnou pomoc při boji s vysokými energetickými náklady. 

 

26. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naši žáci a učitelé pokračují v zateplování soustružnické dílny

Práce na zateplení dílny 9/2 (soustružna) jsou v plném proudu a žáci ani učitelé nezahálí.

Při práci na lešení je potřeba trocha odvahy a tu v prvopočátku projevil učitel odborného výcviku, pan Michael Drtík. Zabezpečen pasem proti pádu se ujal demontáže starého osvětlení, při které mu asistoval zaměstnanec údržby, pan Roman Bureš.

Při montáži drátěných závěsů mu již sekundovala učitelka odborného výcviku, paní Milada Schůtová. Našla v sobě odvahu a pustila se s kolegou do díla. Žáci jim průběžně na zemi připravovali drátěné závěsy pro zavěšení makrolonového podhledového stropu. Práce jim šla od ruky a přes počáteční nejistotu (kdo by se tomu v takové výšce divil!) se z nich postupně stávali zkušení montéři, suveréně se pohybující po lešení.

Za pracovitost a odvahu jim patří poděkování a doufejme, že nejenom slovní. Prostředky, které ušetří vlastní montáží, budou mít i další přidanou hodnotu. Tou budou (po snížení stropu) ideální tepelné podmínky pro práci žáků a ideální osvětlení dle hygienických předpisů.    

 

27. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


 

Naši žáci navštívili výstavu FOR ENERGO 2014 v Praze

Naši žáci z tříd  IZ2 a SMO2 s učitelem odborného výcviku, panem Miroslavem Rekem, se zúčastnili 19. 11. 2014 veletrhu FOR ENERGO 2014 v Praze-Letňanech.

Na této výstavě se žáci seznámili s novinkami v oblasti energetiky, elektrotechniky, elektroniky a automatizace. Žáci měli možnost využít testovací jízdu na elektrokole. Prohlédli si v ČR ojedinělé exempláře dopravních prostředků využívajících elektrický pohon. Zajímavostí byl experimentální letoun na elektrický pohon, nebo automobil Trabant upravený jako elektromobil. Ten pro výstavu sestavili studenti VOŠ a SPŠE Plzeň.

Naši žáci našli na výstavě hodně inspirativních věcí, souvisejících s úsporou a účelným využitím elektrické energie. Tyto poznatky se jim jednou budou hodit při výkonu jejich specializace.

20. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naši žáci vylepšují dílenské prostory

Na úseku praktického vyučování probíhají veliké změny spojené se zateplováním úseku, efektivnějším využitím energií a celkovým zlepšením podmínek výuky a práce pro žáky a učitele odborného výcviku. Zde se samozřejmě počítá nejenom s prací UOV, ale i s dovednostmi a umem žáků.

 

Žáci pod vedením učitelů odborného výcviku jsou nápomocni nejenom při akcích, jako je stěhován či úklid, ale především při pracích, které jsou spojeny s výukou jejich odbornosti. V tomto směru využívá úsek praktického vyučování především šikovnosti chlapců ze stavebních oborů a žáky oborů elektrikář, zámečník či instalatér.

Nejnovější akcí, při které mohou žáci prokazovat to, co se v odborném výcviku naučili, je montáž buněk UOV na dílnách praktického vyučování. Žáci v praxi předvádějí skutečnou řemeslnou dovednost při montáži sádrokartonových modulů, které budou prakticky využívány jako zázemí pro učitele odborného výcviku. Z přiložených snímků lze vyvodit, že žáci se svým učitelem odborného výcviku, panem Antonínem Dohnalem, dělají skutečné řemeslo a jejich výtvory na úseku PV budou ještě dlouho připomínat jejich řemeslnou zručnost.

 

 

 

20. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naši žáci a učitelé odborného výcviku zateplují dílny Strojírenského centra

 

 Strojírenské centrum – zařízení, které zbudoval zřizovatel pro praktické vyučování oborů obráběč kovů a mechanik seřizovač. Toto zařízení má na jedné straně krásné a dobře vybavené dílny se sníženými stropy a tedy i dobře vytápěné a na druhé straně dílny klasického obrábění, které při extrémních mrazech nemohou splňovat hygienická kritéria pro vytápění. Proto se naši žáci a učitelé odborného výcviku rozhodli pomoci si sami. Protože by náklady na rekonstrukci a zateplení dílen firmou byly příliš vysoké, pustili se do práce se svými učiteli žáci.

Od úterý 18. 11. 2014 se intenzívně pracuje na zateplení dílny 9/2 (klasické soustružení). Žáci s učitelkou OV, pí. Miladou Schůtovou, vystěhovali z dílny 9/2 veškeré volné hmoty (regály, skříňky a pracovní stoly) a připravili prostor na výstavbu lešení, ze kterého budou demontována stará nevyhovující svítidla a ukotveny závěsy pro konstrukci zavěšeného makrolonového stropu. Nutno dodat, že jen materiálové náklady na snížení stropů činily téměř 150 000,- Kč. V souvislosti se zateplováním 9/1 se také dodělávají drobné nuance na ostatních dílnách SC – např. dodatečné ytongové dozdění tepelně nevyhovujících skleněných luxfer na dílně 10/3 (CNC obrábění).

Realizace zateplování dílen je jedním z dlouhodobých úkolů celkové koncepce rozvoje SŠT Most a jejím smyslem je zkvalitnění parametrů výukových prostor spojené s výraznou úsporou energií. Veliký podíl práce na tomto zvelebování prostor úseku praktického vyučování mají právě žáci a učitelé odborného výcvik a za to jim patří poděkování.       

19. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování

 


Naši žáci pomáhají s údržbou  

Na úseku praktického vyučování jsou kromě výuky a zakázek aplikovány i další ověřené způsoby využití praktických dovedností žáků. Neefektivní prověřování znalostí žáků formou výrobků „do koše“ patří minulosti.

Efektivnějším využitím znalostí a dovedností žáků jsou praktické pracovní operace spojené s tvorbou použitelného výrobku či služby. Naši žáci jsou učiteli odborného výcviku vedeni k výhodnému spojení potřebného s užitečným. K tomu napomáhají nejenom použitelné výrobky, ale i pomoc žáků v údržbě školy či k vylepšováním prostor, které žáci bezprostředně k výuce používají.

Velikými pomocníky jsou žáci s odbornými základy, zde se ukazuje, co se naučili. Konkrétní práce žáka je pak každodenně na očích všech ostatních žáků. S překvapením pak lze pozorovat dosti samostatnou práci žáků oboru montér suchých staveb, kteří pod verbálním řízením UOV Antonína Dohnala umějí sestavit sádrokartonovou buňku.

 

Nejinak působí i samostatní instalatéři od učitele odborného výcviku, pana Pavla Kalkuse, kteří si vzali na starost opravu nefunkčních pisoárů na WC chlapců.

Tyto práce, se kterými se naši žáci po vyučení budou setkávat každodenně, jsou tím nejlepším způsobem, jak si ověřit um a znalosti našich žáků a současně tak pomoci nepočetnému stavu údržbářů, kteří jsou zaneprázdněni na jiných, důležitějších akcích.

Učitelé odborného výcviku, kteří umožní svým žákům sáhnout si na skutečnou samostatnou práci, jsou ti nejlepší. UOV i žákům patří za tuto pomoc veliké poděkování.

 

 

18. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naši žáci a učitelé odborného výcviku zateplují dílny praktického vyučování


Zatímco na úseku teoretického vyučování probíhá zateplení pláště budov a výměna oken prostřednictvím odborné firmy, na úseku praktického vyučování se této role zhostili učitelé odborného výcviku se svými žáky. Okolnosti, které je k tomu donutily, byly dvě. Tou první byl situace s naprosto neefektivním vytápěním hal s
předimenzovanou světlou výškou a tou druhou byla nemožnost využití těchto dílen v extrémních mrazech. A tak se zrodil v hlavách vedoucích učitelů plán, jak si sami v této situaci pomoci. Prostřednictvím vedení byla předložena žádost zřizovateli na nákup materiálu pro snížení podhledů v dílnách PV. Práci si učitelé se svými žáky zajistili sami. Tak byl v nedávné minulosti snížen strop v hale automechaniků a nyní přišly na řadu dílny elektro a obráběč kovů. Žáci se po celou dobu angažují na pracích spojených s přípravou a realizací díla. Přestože není tato záležitost jednoduchá, dokázali učitelé a žáci, že to jde. Nedávno dokončená dílna 9/1 je toho důkazem. Zatímco ve vedlejší dílně 9/2 je citelný chlad a v extrémních mrazech zima, na 9/1 si žáci odkládají svrchní oděv, aby jim nebylo horko. Za to platí poděkování všem, kteří se na této přestavbě podíleli.
 

13. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naši adepti zámečnického a instalatérského řemesla svařujíNa úseku praktického vyučování ve svářecí škole právě probíhají kurzy svařování pro žáky SŠT Most z oborů středního vzdělání s výučním listem. Těmito obory jsou strojní mechanik a instalatér.

Ve spolupráci vedoucího učitele odborného výcviku, pana Bc. Ivana Baláže a vedoucího svářecí školy, pana Leopolda Muraňského byly zahájeny kurzy kyslíko acetylénového svařování (ZK 311), svařování obalovanou elektrodou (ZK 111) a svařování pod ochrannou atmosférou (ZK 135). Tyto kurzy jsou dle Školních vzdělávacích programů jedním ze stavebních kamenů výše jmenovaných učebních oborů. Zvládnutí dnešních technologií v zámečnické a instalatérské praxi bez těchto kompetencí je prostě nemyslitelné. Absolvování základních kurzů je pro žáky počátkem ve svařovacích technologiích. Pozdější specializace v úředních zkouškách jim může dát impuls ke špičkové specializaci v jejich oboru. Na trhu práce je zoufalý nedostatek svářečů.

 

Na snímcích můžeme vidět naše žáky v akci. Učitel odborného výcviku a zároveň instruktor svařování, pan Pavel Kalkus vysvětluje jednomu z žáků postup při svařování ocelového potrubí při výuce svařování v ZK 311. Na druhém snímku si žáci připravují hutní materiál pro svařování metodou ZK 111 a ZK 135. Tyto metody jsou doménou učitelů odborného výcviku, resp. instruktorů svařování, pánů Přemysla Moce, resp. Vladimíra Sýkory.

Výuka probíhá v naší velmi dobře vybavené svařovně a v učebně svářecí školy. Žáci po skončení kurzu absolvují závěrečnou zkoušku a po jejím úspěšném absolvování obdrží svářecí průkaz s celostátní platností.

 

12. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naše svářecí škola pomáhá rekvalifikantům


Na úseku praktického vyučování ve svářecí škole právě probíhají kurzy svařování pro zaměstnance firem. Zájem o základní kurzy svařování projevily Severní energetická, a.s. a Úřad práce Most.

Ve spolupráci vedoucího učitele odborného výcviku, pana Bc. Ivana Baláže a vedoucího svářecí školy, pana Leopolda Muraňského byly zahájeny kurzy kyslíko acetylénového svařování (ZK 311), svařování obalovanou elektrodou (ZK 111) a svařování pod ochrannou atmosférou (ZK 135).
Zájemci o rekvalifikaci v této specializaci zahájili pod vedením učitelů odborného výcviku a současně i instruktorů svařování, pana Vladimíra Sýkory, Přemysla Moce a Pavla Kalkuse kurzy ke zvýšení jejich kvalifikace v různých typech strojírenských oborů. Zaměstnanci firem i zájemci z Úřadu práce jsou častými klienty naší svářecí školy, je vidět, že to naši zaměstnanci prostě umí.

 


To, že poskytuje naše svářecí škola vzdělání a specializace v různých činnostech strojírenství je jedna stránka mimce, druhou stranou je významný ekonomický přínos této činnosti pro naši školu v rámci vedlejší činnosti.
Podle posouzení jednoho z techniků významné svářečské firmy, je naše svářecí škola špičkovým pracovištěm se špičkovými výkony.
Za to patří dík všem angažovaným zaměstnanců úseku praktického vyučování, učitelům odborného výcviku, instruktorům svařování a vedoucím pracovníkům.


11. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naši truhláři pracují na zakázkáchNa úseku praktického vyučování jsou kromě výuky učebních oborů realizovány i zakázky pro soukromé subjekty. Výrazný podíl na realizaci těchto zakázek mají i naši žáci oboru truhlář.

Jednou z velice zajímavých ukázek prací našich žáků je zakázka na
výrobu schodů z dubového masívu. Za výrazné podpory učitele odborného výcviku, pana Miroslava Pavla, se žáci učí základním dovednostem při zhotovování tohoto stavebního dílce.
Práce na konkrétním truhlářském výrobku, který bude v budoucnu zákazníkem intenzívně využíván, přináší v učební praxi našich žáků přidanou hodnotu k jejich standardní výuce oboru.

Jak je vidět na přiložených snímcích, mají schody nejenom svou estetickou ale i pevnostní kvalitu. Zátěžová zkouška nového výrobku dopadla na 1. Jen tak dál, chlapci!

Jak je vidět, jsou mladí adepti truhlářského řemesla schopni pod kvalitním vedením učitele odborného výcviku vytvořit profesionální výrobek. Tyto výrobky nepřinášejí jen přidanou hodnotu k výuce našich žáků, ale jsou i jedním ze zdrojů financování naší školy v tzv. vedlejší činnosti.
 


10. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování
 


PARTNEŘI ŠKOLY

Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s., Most - Rada rozvoje lidských zdrojů při HSRM

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje

Lokální partnerství Most

Najdete nás také zde >> stredniskoly.eu   stredniskoly.cz   infoabsolvent.cz   seznamskol.eu